Měření skluzových vln na železničních a tramvajových tratí