Legislativa v taxislužbě

Legislativa v taxislužbě
Taxislužba

Právní předpisy 

 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnutí Českého metrologického institutu o povolení krátkodobého používání taxametrů bez úředního ověření

Novely právních předpisů s odůvodněním

Důvodová zpráva byla po uveřejnění novely ve Sbírce zákonů upravena tak, aby odpovídala schválenému znění novely - může se tedy lišit od znění důvodové zprávy předložené v rámci legislativního procesu.


Vyhláška č. 106/2013 Sb., ze dne 19. dubna 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 

Důvodovou zprávu k novele zákona o silniční dopravě z roku 2013 provedenou zákonem č. 102/2013 Sb. naleznete na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=823&CT1=0.Zpět na výpis článků