Hodnotící zpráva k dostupnosti vozidel na lince R9

Hodnotící zpráva k dostupnosti vozidel na lince R9
04.10.2021 11:05:54Zveřejnění smluv na vlaky dálkové dopravy v období 2007-2026

Hodnotící zpráva k dostupnosti vozidel na lince R9 podle  článku 5a odst. 1 nařízení EP a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/2338Stáhněte si:
Zpět na výpis článků