Dopravní politika EU - vnitrozemská vodní doprava

Dopravní politika EU - vnitrozemská vodní doprava
09.06.2020 14:12:09Legislativa - vodní doprava

Cílem dopravní politiky Evropské unie (EU) je zajistit hladký, efektivní, bezpečný a volný pohyb lidí a zboží po celé EU prostřednictvím integrovaných sítí využívajících všechny způsoby dopravy (silniční, železniční, vodní a letecká). Politika EU se také zabývá tak širokou problematikou, jako je změna klimatu, práva cestujících, čistá paliva a odstranění celní byrokracie v přístavech.

Doprava, která se řídí hlavou VI (články 90 až 100) Smlouvy o fungování EU, je jednou ze strategických společných politik EU. Budoucí politika bude z většiny založena na Bílé knize 2011, která obsahuje 40 iniciativ, jež mají přispět ke vzniku růstu, pracovních míst, snížení závislosti na dovážené ropě a snížení emisí uhlíku v tomto odvětví o 60 % do roku 2050.

Poslední aktuální odkazy na EU legislativu v oblasti vnitrozemské a námořní vodní dopravy najdete na odkazu:
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/transport/3214.html?root=3214&locale=cs

Seznam právních předpisů EU v oblasti vnitrozemské vodní dopravě - poslední aktualizace 27. 04. 2020 - viz níže příloha.


 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků