Novela zákona o vnitrozemské plavbě byla publikována ve Sbírce zákonů (č. 292/2017 Sb.)

Novela zákona o vnitrozemské plavbě byla publikována ve Sbírce zákonů (č. 292/2017 Sb.)
17.09.2017 22:09:40Legislativa - vodní doprava
Novela zákona o vnitrozemské plavbě byla publikována ve Sbírce zákonů (č. 292/2017 Sb.)
V pátek 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 292/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Informace o průběhu legislativního procesu v Parlamentu ČR naleznete zde

Příslušnou částku Sbírky zákonů, kde je zákon č. 292/2017 Sb. uveřejněn, naleznete zde

Hlavním předmětem uvedené novely zákona o vnitrozemské plavbě je především transpozice směrnice Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince 2014, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF). Základní přehled transpozičních a netranspozičních změn je uveden níže.

Vyhlášená novela zákona o vnitrozemské plavbě:
  • umožňuje Ministerstvu dopravy zřídit státní příspěvkovou organizaci v oblasti vodních cest [nový § 5b zákona o vnitrozemské plavbě],
  • upřesňuje definici malého plavidla [upravený § 9 odst. 4 písm. b) zákona o vnitrozemské plavbě],
  • umožňuje plavbu plavidlům Českého hydrometeorologického ústavu při vyhlášení 2. a 3. stupně povodňové aktivity, a to za účelem zabezpečování předpovědní povodňové služby [upravený § 22 odst. 1 písm. b) zákona o vnitrozemské plavbě],
  • umožňuje předávání informací ze systému Říčních informačních služeb ostatním správcům systémů Říčních informačních služeb z jiných členských států EU, států EHP a Švýcarska [upravený § 32c odst. 9 zákona o vnitrozemské plavbě],
  • upravuje pracovní dobu a dobu odpočinku zaměstnance ve vodní dopravě a evidenci pracovní doby a doby odpočinku [nové §§ 36b až 36e zákona o vnitrozemské plavbě],
  • rozšiřuje výčet informací poskytovaných Ministerstvem vnitra Ministerstvu dopravy a Státní plavební správě ze základního registru obyvatel o informace o úmrtí a informace o prohlášení za mrtvého [upravený § 32c odst. 9 zákona o vnitrozemské plavbě],
  • rozšiřuje dopravně významné vodní cesty využívané plavidly s nosností do 300 tun o úsek vodního toku Vltava v Českých Budějovicích od ř. km 241,4 po ř. km 239,5 a úsek vodního toku Malše od soutoku s Vltavou po ř. km 1,6 [upravený bod 1 písm. b) podbod 2 přílohy č. 2 zákona o vnitrozemské plavbě],
  • provádí některé legislativně technické úpravy.


Zpět na výpis článků