Program dopady COVID 19 na sektor vodní dopravy se zaměřením na rejdaře a přístavy

Program dopady COVID 19 na sektor vodní dopravy se zaměřením na rejdaře a přístavy
08.06.2021 8:27:27Podpora vodní dopravy

Program dopady COVID 19 na sektor vodní dopravy se zaměřením na rejdaře a přístavy
Ministerstvo dopravy vyhlašuje program podpory/neinvestiční dotace na kompenzaci provozních nedostatečností infrastruktury vodních cest v ČR a dopadů COVID 19 na sektor vodní dopravy se zaměřením na rejdaře a přístavy. Podpora v režimu de minimis je určena  pro provozovatele vnitrozemské vodní nákladní dopravy a přístavů pro nákladní dopravu ČR, kteří byli dotčeni propadem trhu vlivem opatření spojených s epidemií COVID19 a návazných změn v segmentu celé vodní dopravy s ohledem na dlouhodobě nepříznivou situaci vnitrozemské vodní dopravy.

Žádost o podporu musí obsahovat následující dokumenty:
  • žádost o poskytnutí podpory (formát xlsx - program kalkulace);
  • čestná prohlášení žadatele;
  • kopii požadované koncese;
  • kopii daňového přiznání k podnikání za roky 2017 – 2019;
  • kopii relevantních částí, kde je uveden název plavidla, ENI, vlastník plavidla (vždy) a nájemní smlouva provozovatele, není-li vlastník provozovatelem (co je relevantní);
  • kopii dokladů prokazujících vznik nákladů, na základě kterých se určí výše podpory (např. fakturace vyvázání plavidla, které nemá práci, odběr energií, pojištění apod.);
  • kopii smlouvy nebo potvrzení banky o vedení účtu určeného pro platby související s žádostí o podporu;
  • čestné prohlášení de minimis.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků