ADN 2017

ADN 2017
18. 4. 2017 10:56:25Přeprava nebezpečných věcí

Od 1. ledna 2017 vstoupily v platnost nové změny a doplňky Předpisů Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (Dohoda ADN).
Přehled změn a doplňků Dohody ADN je možné získat na stránkách EHK OSN v anglickém, francouzském, německém a ruském jazyce: www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn2015_amend.html .

Český překlad byl vyhlášen pod č. 
42/2017 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN).

Neoficiální konsolidované znění Dohody ADN je možné získat na stránkách EHK OSN v anglickém, francouzském a ruském jazyce:
www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn2017/17files_e0.html .

Zpět na výpis článků