Statistická zjišťování ve vnitrozemské vodní dopravě

Statistická zjišťování ve vnitrozemské vodní dopravě
18. 7. 2017 17:15:12Vodní doprava

Statistická zjišťování ve vnitrozemské vodní dopravě
Sběr statistických dat ve vnitrozemské vodní dopravě se řídí zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona vyhlašuje Český statistický úřad každý rok program statistických zjišťování. Program statistických zjišťování na rok 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 355/2016 Sb.

Statistické výkazy
Dop (MD) 1-04 – Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
Lhůta k poskytnutí údajů: do 30. kalendářního dne po skončení každého čtvrtletí

Dop (MD) 5-04 – Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech
Lhůta k poskytnutí údajů: do 30. kalendářního dne po skončení každého čtvrtletí

Dop (MD) 4-01 – Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě za rok 2017
Lhůta k poskytnutí údajů: do 30. března 2018

Adresy pro zasílání výkazů
Ministerstvo dopravy
Oddělení vnitrozemské plavby
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

datová schránka: n75aau3

e-mail: statistika.vodnidoprava@mdcr.cz

Další informace
Informace o elektronickém sběru statistických údajů naleznete zde.
Ročenky dopravy jsou dostupné zde.
Statistiky ve vodní dopravě jsou dostupné zde.

Kontakt
Tereza Opočenská
tel. 225 131 345
statistika.vodnidoprava@mdcr.cz

Zpět na výpis článků