Rozhodnutí Centrální komise pro plavbu na Rýně v souvislosti s aktuálním stavem šíření onemocnění CO

Rozhodnutí Centrální komise pro plavbu na Rýně v souvislosti s aktuálním stavem šíření onemocnění COVID19
8. 4. 2020 14:09:36Vodní doprava

Rozhodnutí Centrální komise pro plavbu na Rýně

V souvislosti s aktuálním stavem šíření onemocnění COVID19 vydala Centrální komise pro plavbu na Rýně usnesení, jež na tuto situaci reaguje a stanoví specifická opatření platná v celé Rýnské oblasti. Tento dokument, který je účinný od 23.3.2020 do odvolání. definuje následující oblasti:
  • Uznávání expirovaných osvědčení členů posádek vydaných Rýnskými státy (netýká se tedy osvědčení členů posádek vydaných v ČR – tyto musí být vždy platné)
  • Definice nezbytnosti zajištění přístupu členů posádek plavidel přímou cestou z domova do místa výkonu práce (tedy na plavidlo) a zpět.  V příloze je celý dokument v německém jazyce včetně formuláře pro členy posádek cestující na / z plavidlo. Doporučujeme mít při cestách souvisejících se střídáním posádek tento formulář s sebou vyplněný a potvrzený.
 
Současně uvádíme, že v souvislosti se stávajícím stavem poukazují Evropská komise i Centrální komise pro plavbu na Rýně na nutnost umožnění volného pohybu zboží v rámci EU, což samozřejmě souvisí i s nutností zajištěním pohybu personálu obsluhujícího dopravní prostředky přepravující náklad v mezinárodních relacích.
Další informace Centrální komise pro plavbu na Rýně jsou k dispozici na
https://www.ccr-zkr.org/13070000-en.html
 
Tisková zpráva o pokynech vydaných Evropskou komisí za účelem zajištění volného pohybu zboží a pracovníků v nákladní dopravě je včetně dalších dokumentů k dispozici na
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_545
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků