Dokumenty

Dokumenty
Nové registrační značky
Souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby - dotazníky
Přepravní a tarifní věstník 13/2020
Věstník dopravy 7/2020
Výsledky dotačního řízení
Výsledky dotačního řízení
Vozidla taxislužby dle § 34d odst. 3 zákona o silniční dopravě
Průkazy řidičů taxislužby dle § 34d odst. 3 zákona o silniční dopravě
Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření
Shrnutí změn v taxislužbě k 1. červenci 2020
Přepravní a tarifní věstník 12/2020

Celkem dokumentů:786