Dokumenty

Dokumenty
Nákladní doprava
Nákladní doprava
Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě
Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě
Legislativa a často kladené dotazy
Legislativa a často kladené dotazy
Maximální časové úseky pro stahování
Ověření Tachografu
Používání režimu OUT při činnostech řidiče
Výjimky z aplikace nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014
Mezinárodní silniční nákladní doprava
Mezinárodní silniční nákladní doprava
Informace k vybraným zemím
Kabotáž (vnitrostátní přeprava zahraničním dopravcem)

Celkem dokumentů:755