Dokumenty

Dokumenty
Indikátory pro hodnocení vlivu dopravy na životní prostředí
Metodická pomůcka pro jednoznačné stanovení parametrů spojů nákladní přepravy a specifikace postupů pro výměnu dat a komunikaci mezi sof
Metodika - Aplikační příručka pro implementaci DATEX II v ČR
Metodika - Tarifni soudržnost
Metodika aktivně-cestovního průzkumu
Metodika aktualizace technických podmínek pro zavádění ITS
Metodika Ekonomické hodnocení netržních statků
Metodika individuální práce s řidiči MHD po účasti na dopravní nehodě
Metodika koncepčního rozvoje poskytování dopravních informací v ČR

Celkem dokumentů:1062