Dokumenty

Dokumenty
Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, zpráva o prosazování nařízení
Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, zpráva o prosazování nařízení
Obecní úřady s rozšířenou působností - seznam s kontakty úředníků
Přepravní a tarifní věstník 10/2021
Přepravní a tarifní věstník 9/2021
Věstník dopravy 5/2021
Trávení odpočinku na trajektu/ ve vlaku
Trávení odpočinku na trajektu/ ve vlaku
Výjimky z aplikace nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014
Používání režimu OUT při činnostech řidiče
Používání režimu OUT při činnostech řidiče
Režimy práce řidičů
Režimy práce řidičů

Celkem dokumentů:1081