Dokumenty

Dokumenty
Legislativa nákladní doprava
Legislativa osobní doprava
Nákladní doprava a mezinárodní osobní doprava
Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě
Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě
Výzkum, vývoj a inovace
Certifikované metodiky
Metodika pro uplatnění pokročilých rizikových metod v predikci rizika požáru v silničních tunelech
Metodika využívání dobré praxe v city logistice se zřetelem na podporu udržitelné městské mobility
Metodický postup ve formě příručky pro navrhování železničních staveb, jejich přípravných a realizačních prací podle kritérií nákladů v průběhu životního cyklu - Výhybka a náklady životního cyklu
Metodika pro dynamické měření rozměrů vozidel

Celkem dokumentů:755