Dokumenty

Dokumenty
Metodiky pro provádění digitalizace ploch pro uvažovaný systém stavu pohybových ploch letišť v české republice pro připravovanou agendu ÚCL
Požadavky a kritéria implementace letových postupů
Analýzy mikrostruktury materiálů skenovacím elektronovým mikroskopem a EDX analyzátorem – uplatnění na cementovém betonu
Aplikace nových a progresivních diagnostických metod na objektech dopravní infrastruktury -postup při zavádění do praxe
Hydraulické posouzení propustků
Metodika aplikace R-materiálu do asfaltových směsí typu SMA
Metodika návrhu a provádění řízených smršťovacích spár v betonu s ohledem na vznik hlavních smršťovacích trhlin a na jejich omezení
Metodika pro identifikaci potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury
Metodika pro stanovení součinitele tření po ohlazení - cementobetonové kryty
Metodika stanovení dynamického chování pružně uložených cementobetonových desek při užití numerických simulací

Celkem dokumentů:1129