Dokumenty

Dokumenty
Metodika pro preferenci veřejné dopravy
Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů
Metodika provádění homologační emisní zkoušky pro nesilniční vozidla dle předpisu 9768ES
Metodika přípravy dt pro řešení časové koordinace spojů
Metodika výuky a hodnocení provinilých řidičů, pachatelů přestupků a trestných činů v dopravě, na pokročilém simulátoru
Metodika testování GNSS přijímačů proti jammingu
Metodika využití detekce pěších pro městské plánování a analýzu rizik
Metodika zavádění inovativních senzorových sítí s výstupem do dopravních informačních a řídicích systémů
Metodika zavádění spolupracujících inteligentních dopravních systémů v prostředí ČR
Metodika získání materiálových dat pro numerické simulace v sw pam-crash

Celkem dokumentů:1095