Dokumenty

Zrušit filtry

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Stanovení směnného kurzu vůči euru pro přepočet finanční způsobilosti pro rok 2024

Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění, oznamuje stanovení směnného kurzu pro nadcházející kalendářní rok v následující výši: ...

Vyhodnocení dosavadního průběhu projektu PPP D4 a posouzení možností realizace části D35 formou PPP projektu

Podklady k zajištění souhlasu vlády ČR s dalším způsobem zajištění výstavby, provozu a údržby dálnice D35 (PPP vs. klasický model) v návaznosti na vyhodnocení dosavadního stavu projektu PPP D4.

Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR

Termín a místo konání                                                              Uzávěrka...

Aktuality a odborná stanoviska

1) Metodické doporučení - specifikace požadavků na speciálně vybavená vozidla a kontejnery podle oddílu 7.3.3, zvláštní ustanovení VC3, pro přepravu zahřátých kapalných a tuhých látek UN 3257 a UN 3258 ADR Příloha:Metodické doporučení pro přepravu zahřátých látek ve volně loženém stavu podle VC3 2) Koncem roku 2021 zasedala na Ministerstvu dopravy pracovní skupina ADR, která projednala...

STK - Jednání s odbornou veřejností

Datum jednání: 20.12.2023 Účastníci:  Asociace STK, z.sCentrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.Česká kancelář provozovatelů STK, z.s.DEKRA CZ a.s.Profesní komora STKSTK CZ s.r.o.TÜV SÜD Czech s.r.o.TÜV NORD Czech s.r.o. Datum jednání: 13.9.2023Progam jednání ke stažení. Účastníci:  Asociace STK, z.sCentrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.Česká kancelář provozovatelů STK, z...

Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě

Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě Kontrolami prováděnými dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“) se rozumí činnost dopravních úřadů, Ministerstva dopravy a Policie ČR a jimi pověřených osob (dále jen „kontrolní orgány“), při které jsou při silničních kontrolách a kontrolách v ...

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, zpráva o prosazování nařízení

Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen „nařízení") vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě v Evropské unii. V zásadě se nařízení vztahuje na „linkovou dopravu" (jinými slovy na služby poskytované v určených intervalech a na určených trasách, přičemž cestující mohou nastupovat a...

Informace pro řidiče

 Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů (dále jen „Ministerstvo dopravy“), si Vás dovoluje informovat, že od 28.04.2023 je na Portálu dopravy možné stáhnout výpis z evidenční karty řidiče, který bude vyhotoven v souladu s právními předpisy, tj. bude vyhotoven dálkovým přístupem do centrálního registru řidičů ve smyslu § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních...

Školení bezpečnostních poradců ADR

Oznámení subjektů schválených Ministerstvem dopravy pro provádění školení bezpečnostních poradců podle 1.8.3 ADR pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou.   Sdružení ČESMAD BOHEMIA Nad Sokolovnou 117/1 147 00 Praha 4 - Podolíwww.prodopravce.czDEKRA CZ a.s. Türkova 1001 149 00 Praha 4www.dekra.cz M KONZULT s.r.o. Nad Statkem 177, Újezd 149 00 Praha 4www.mkonzult.cz...

Celkem dokumentů:192