Dokumenty

Dokumenty
Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR
Školení a zkoušky řidičů ADR
Příslušné orgány ADR
Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření
Mnohostranné dohody dle 1.5.1 ADR
Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě
Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě
Mapa obecních úřadů, stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME)
Mapa obecních úřadů, stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME)
Obecní úřady s rozšířenou působností - seznam s kontakty úředníků
Bělorusko
Aktuality a odborná stanoviska

Celkem dokumentů:185