Dokumenty

Dokumenty
Novinky v prokazování finanční způsobilosti od 21.2. a od 22.5.2022
Systém vstupu/výstupu (EES) a Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)
Systém vstupu/výstupu (EES) a Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)
Mapa obecních úřadů, stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME)
Mapa obecních úřadů, stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME)
Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření
Příslušné orgány ADR
Pracovní skupina ADR
Školení bezpečnostních poradců ADR
Školení a zkoušky řidičů ADR
Mnohostranné dohody dle 1.5.1 ADR
Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR

Celkem dokumentů:186