Dokumenty

Zrušit filtry

Používání režimu OUT při činnostech řidiče

Výraz „OUT“ vznikl zkrácením anglického spojení „out of scope“, což je v překladu do češtiny „mimo působnost“. Jde o působnost nařízení (ES) 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě (potažmo nařízení (EHS) 3821/85 o záznamových...

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě

Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě Kontrolami prováděnými dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“) se rozumí činnost dopravních úřadů, Ministerstva dopravy a Policie ČR a jimi pověřených osob (dále jen „kontrolní orgány“), při které jsou při silničních kontrolách a kontrolách v ...

STK - Otázky ke zkouškám a přezkoušení odborné způsobilosti kontrolních techniků od 1.1.2024

  Otázky ke zkoušce a přezkoušení kontrolních techniků – KTOtázky ke zkoušce a přezkoušení kontrolních techniků (měření emisí) – KTEOtázky ke zkoušce a přezkoušení kontrolních techniků – KTKOtázky ke zkoušce a přezkoušení kontrolních techniků – KTADR Pro písemnou část prováděnou v IS TP – aplikaci STK - eTesty jsou otázky společné jak pro přezkoušení...

Silniční doprava - metodika MD

Metodika:Metodický pokyn k používání elektrokol, elektroběžek a podobných prostředkůMetodická pomůcka pro zkušebního komisařeMetodický pokyn "Propojení eTestů a centrálního registru řidičů - Eliška"Metodická pomůcka pro sjednocení postupu OÚ a KÚ při stanovování místní úpravy provozu na pozemních komunikacíchMetodická pomůcka pro sjednocení postupu OÚ a KÚ při stanovování místní...

Stanovení směnného kurzu vůči euru pro přepočet finanční způsobilosti pro rok 2024

Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění, oznamuje stanovení směnného kurzu pro nadcházející kalendářní rok v následující výši: ...

Vyhodnocení dosavadního průběhu projektu PPP D4 a posouzení možností realizace části D35 formou PPP projektu

Podklady k zajištění souhlasu vlády ČR s dalším způsobem zajištění výstavby, provozu a údržby dálnice D35 (PPP vs. klasický model) v návaznosti na vyhodnocení dosavadního stavu projektu PPP D4.

Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR

Termín a místo konání                                                              Uzávěrka...

Aktuality a odborná stanoviska

1) Metodické doporučení - specifikace požadavků na speciálně vybavená vozidla a kontejnery podle oddílu 7.3.3, zvláštní ustanovení VC3, pro přepravu zahřátých kapalných a tuhých látek UN 3257 a UN 3258 ADR Příloha:Metodické doporučení pro přepravu zahřátých látek ve volně loženém stavu podle VC3 2) Koncem roku 2021 zasedala na Ministerstvu dopravy pracovní skupina ADR, která projednala...

STK - Jednání s odbornou veřejností

Datum jednání: 15.5.2024Účastníci:  Asociace STK, z.sCentrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.Česká kancelář provozovatelů STK, z.s.DEKRA CZ a.s.Profesní komora STKSTK CZ s.r.o.TÜV SÜD Czech s.r.o.TÜV NORD Czech s.r.o. Datum jednání: 14.2.2024Program jednání ke staženíÚčastníci:  Asociace STK, z.sCentrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.Česká kancelář provozovatelů STK, z.s...

Celkem dokumentů:193