Dokumenty

Dokumenty
Základní informace
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, zpráva o prosazování nařízení
Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, zpráva o prosazování nařízení
Obecní úřady s rozšířenou působností - seznam s kontakty úředníků
Trávení odpočinku na trajektu/ ve vlaku
Trávení odpočinku na trajektu/ ve vlaku
Výjimky z aplikace nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014
Používání režimu OUT při činnostech řidiče
Používání režimu OUT při činnostech řidiče
Režimy práce řidičů
Režimy práce řidičů
Rusko

Celkem dokumentů:185