Dokumenty

Zrušit filtry

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050

BEZBARIÉROVOST VELKÝCH DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekt MFDI (model financování dopravní infrastruktury)

Vystup 3 -Dodavatel legislativní analýzy Výstup č. 2 Dodavatel analýzy financování Výstup z VZ "Dodavatel legislativní analýzy" - etapa   Délka projektu je 30 měsíců. Účelem předloženého návrhu  projektu  je vypracování dlouhodobého  modelu financování dopravní infrastruktury, zpracování cílových konceptů přeměny role SDFI/SŽDC/ŘSD/ŘVC v procesu financování...

Celkem dokumentů:4