Dokumenty

Zrušit filtry

Aktivity Výcvikového střediska Kojetín pro rok 2022

Samostatné oddělení bezpečnostní Ministerstva dopravy  ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pořádá v roce 2022 ve Výcvikovém středisku Ministerstva dopravy v Kojetíně ucelený program tréninkových a vzdělávacích aktivit v podobě krátkodobých odborných kurzů a pracovních porad.Absolventům kurzů a porad je vydáváno osvědčení o uvedených konstrukcích. Potvrzení o...

Systém vstupu/výstupu (EES) a Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

 Informace pro dopravce  Dne 30. listopadu 2017 a dne 12. září 2018 byla přijata dvě nařízení Evropského parlamentu  a Rady:-           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky...

Metodické vedení v oblasti liniového zákona

Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu se za účelem sjednocování praxe krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy při výkonu působnosti dle § 2e zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl vydávat a zveřejňovat výkladová stanoviska...

Přepravní a tarifní věstník 1/2022

Přepravní a tarifní věstníky 2022

Metodika pro převod vozidel

Metodika pro převod vozidel

Metodická pomůcka pro zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících přístupných pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve veřejné linkové dopravě

Metodická pomůcka pro zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících přístupných pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve veřejné linkové dopravě  

Celkem dokumentů:1209