Dokumenty

Dokumenty
Metodika pro plošné měření únosnosti vozovek úpravou deflektometru FWD
Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel
Metodika pro použití jednotlivých NDT zařízení v konkrétních situacích - zaměření na laserové skenování a georadar
Metodika pro předávání digitální projektové dokumentace staveb pozemních komunikací pro uchovávání a správu v datových skladech
Metodika pro přípravu staveb silniční infrastruktury dodavatelským systémem Design-Build
Metodika pro rozšíření jízdních pruhů ve směrových obloucích a aplikaci vlečných křivek vozidel

Celkem dokumentů:986