Dokumenty

Zrušit filtry

Věstníky dopravy 2018

Přepravní a tarifní věstníky 2018

Bezpečnost silničního provozu

Nová směrnice o profesních kvalifikacích ve vnitrozemské plavbě

Dne 27. prosince 2017 byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES. Směrnice (EU) 2017/2397 stanoví podmínky a postupy pro osvědčování kvalifikací osob podílejících se na provozování plavidel na...

Přepravní a tarifní věstník 10/2018

Smlouva o vedení CIS JŘ včetně dodatků

Smlouva o vedení Celostátního informačního systému o jízdních řádech (CIS JŘ) včetně dodatků

Změny jízdních řádů a kalendáře pro jízdní řády

Ministerstvo dopravy podle ustanovení § 17 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pravidelné změny jízdních řádů veřejné linkové osobní dopravy. Pro období platnosti jízdního řádu vydává Ministerstvo dopravy kalendář jízdního řádu shrnující termíny prázdnin, svátků a změn jízdního řádu ve veřejné dopravě.  

Celkem dokumentů:1200