Dokumenty

Zrušit filtry

Linka R25 Plzeň - Most, dodatek č. 1

Linka R25 Plzeň - Most, dodatek č. 1

Věstníky dopravy 2018

Přepravní a tarifní věstníky 2018

Bezpečnost silničního provozu

Nová směrnice o profesních kvalifikacích ve vnitrozemské plavbě

Dne 27. prosince 2017 byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES. Směrnice (EU) 2017/2397 stanoví podmínky a postupy pro osvědčování kvalifikací osob podílejících se na provozování plavidel na...

Přepravní a tarifní věstník 10/2018

Celkem dokumentů:977