Dokumenty

Dokumenty
Používání režimu OUT při činnostech řidiče
Malá vozidla v mezinárodní dopravě (2,5 – 3,5 tuny)
Provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly (a malými vozidly v mezinárodní dopravě)
Ověření Tachografu
Ověření Tachografu
Výjimky z aplikace nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014
Používání režimu OUT při činnostech řidiče
Nové povinnosti vedení záznamů
Možnost odchylky od čl. 6 až 9 nařízení (ES) č. 561/2006
Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě
Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě

Celkem dokumentů:1154