Dokumenty

Zrušit filtry

Používání režimu OUT při činnostech řidiče

Výraz „OUT“ vznikl zkrácením anglického spojení „out of scope“, což je v překladu do češtiny „mimo působnost“. Jde o působnost nařízení (ES) 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě (potažmo nařízení (EHS) 3821/85 o záznamových...

Malá vozidla v mezinárodní dopravě (2,5 – 3,5 tuny)

Přijetím Balíčku mobility I došlo k zásadní úpravě podmínek provozování silniční dopravy vozidly, nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tun a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava nebo vnitrostátní silniční doprava na území státu, v němž nemá dopravce sídlo, tedy kabotáž (dále jen...

Provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly (a malými vozidly v mezinárodní dopravě)

 Obecná podmínka:a) živnostenské oprávnění - udělená koncese k předmětu podnikání silniční motorová doprava - žádost o živnostenské oprávnění se podává na jakémkoliv živnostenském úřadě - více informací na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/  Koncesi pro provozování silniční dopravy velkými vozidly nelze udělit právnické osobě, která nemá...

Ověření Tachografu

Text částečně převzat z internetových stránek Centra služeb pro silniční dopravu - https://www.cspsd.cz/ Při silničních kontrolách dochází často k situacím, kdy záznamové zařízení vozidel nesplňuje stanovené podmínky. Někdy není systém opatřen plombami, jindy chybí štítek o ověření tachografu, nebo je štítek neúplný či nepřístupný. Ojedinělé nejsou ani případy, kdy se hodnoty uvedené na štítku...

Ověření Tachografu

Text částečně převzat z internetových stránek Centra služeb pro silniční dopravu - https://www.cspsd.cz/ Při silničních kontrolách dochází často k situacím, kdy záznamové zařízení vozidel nesplňuje stanovené podmínky. Někdy není systém opatřen plombami, jindy chybí štítek o ověření tachografu, nebo je štítek neúplný či nepřístupný. Ojedinělé nejsou ani případy, kdy se hodnoty uvedené na štítku...

Výjimky z aplikace nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014

I. ÚPLNÉ VÝJIMKYPřepravy uvedené v čl. 3 nařízení (ES) č. 561/2006 a v čl. 2 odst. 2 dohody AETR nespadají do působnosti tohoto nařízení (resp. dohody) a označujeme je jako výjimky. Při těchto přepravách nemusí být vozidla vybavená tachografem, dopravce nemusí zajistit vedení záznamů o době řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávkách a tyto doby není potřeba ani dodržovat.Článek 3...

Používání režimu OUT při činnostech řidiče

Výraz „OUT“ vznikl zkrácením anglického spojení „out of scope“, což je v překladu do češtiny „mimo působnost“. Jde o působnost nařízení (ES) 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě (potažmo nařízení (EHS) 3821/85 o záznamových...

Nové povinnosti vedení záznamů

V souvislosti s novelizací Nařízení č. 165/2014 platí od 20. 8. 2020 pro řidiče nově níže uvedené povinnosti týkající se vedení záznamů.  Čl. 34 odst. 5 písm. b) Nařízení č. 165/2014 Řidič je povinen zaznamenávat i řádnou dovolenou či volno z důvodu nemoci, a to pod symbolem „postel“.  Čl. 34 odst. 5 písm. b) Nařízení č. 165/2014 Řidič je povinen...

Možnost odchylky od čl. 6 až 9 nařízení (ES) č. 561/2006

Nařízení (ES) č. 561/2006 předvídá události, které znemožní řidiči dodržet dobu řízení, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku, a to např. z důvodu hromadné dopravní nehody, sněhové kalamity atd. Řidič se může odchýlit od článků 6 až 9 nařízení (ES) č. 561/2006 v míře nezbytné pro dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby zajistil bezpečnost osob, vozidla, které řídí, nebo jeho...

Finanční způsobilost – aktuální kurz pro rok 2022 a novinky v prokazování FZ

Stanovení směnného kurzu Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční doprav, musí podnikatelé v silniční dopravě, kteří provozují mezinárodní silniční dopravu vozidly s největší povolenou hmotností...

Celkem dokumentů:1211