Dokumenty

Zrušit filtry

Přepravní a tarifní věstník 19/2022

Přepravní a tarifní věstník 18/2022

Ministerstvo dopravy realizovalo v Kojetíně výcvik pro německé mostní specialisty

Samostatné oddělení bezpečnostní Ministerstva dopravy, ve spolupráci se Střediskem mostních provizorií Ředitelství silnic a dálnic ČR, se specialisty ženijního vojska Armády České republiky a Univerzity obrany Brno, organizovalo od 29. srpna do 2. září 2022 ve výcvikovém středisku Ministerstva dopravy v Kojetíně v rámci rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti krizové...

Trávení odpočinku na trajektu/ ve vlaku

Odchylně od čl. 8 nařízení (ES) č. 561/2006 týkajícího se dob odpočinku může být běžná denní doba odpočinku nebo zkrácená týdenní doba odpočinku, pokud řidič doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici, přerušena nanejvýš dvakrát jinými činnostmi, které nepřesahují celkem jednu hodinu. Během běžné denní doby odpočinku nebo zkrácené týdenní doby odpočinku musí...

Používání režimu OUT při činnostech řidiče

Výraz „OUT“ vznikl zkrácením anglického spojení „out of scope“, což je v překladu do češtiny „mimo působnost“. Jde o působnost nařízení (ES) 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě (potažmo nařízení (EHS) 3821/85 o záznamových...

Malá vozidla v mezinárodní dopravě (2,5 – 3,5 tuny)

Přijetím Balíčku mobility I došlo k zásadní úpravě podmínek provozování silniční dopravy vozidly, nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tun a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava nebo vnitrostátní silniční doprava na území státu, v němž nemá dopravce sídlo, tedy kabotáž (dále jen...

Provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly (a malými vozidly v mezinárodní dopravě)

 Obecná podmínka:a) živnostenské oprávnění - udělená koncese k předmětu podnikání silniční motorová doprava - žádost o živnostenské oprávnění se podává na jakémkoliv živnostenském úřadě - více informací na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/  Koncesi pro provozování silniční dopravy velkými vozidly nelze udělit právnické osobě, která nemá...

Celkem dokumentů:1221