Dokumenty

Dokumenty
Příležitostná mezinárodní osobní přeprava vozidly do 9 osob včetně řidiče
Příležitostná a kyvadlová doprava provozovaná velkými vozidly
Režim s nečlenskými státy EU
Režim se členskými státy EU
Přepravní a tarifní věstník 8/2018
Nahlížení do Námořního rejstříku ČR
Přepravní a tarifní věstník 7/2018
Věstník dopravy 4/2018
Kontakty a návštěvní hodiny
Legislativa pro vnitrozemskou plavbu

Celkem dokumentů:715