Dokumenty

Dokumenty
Stanovení časové dostupnosti s využitím dopravního modelování
Stanovení příspěvku dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech
SW platforma pro sdílení implementaci dat ve veřejné osobní dopravě v reálném čase přes softwarovou aplikaci CISReal
Zpracování nehomogenních vstupních dat s využitím GIS
Aktualizovanou metodiku výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích
Aplikace multikriteriálního hodnocení při výběru typu úrovňové křižovatky
Dlouhodobé hodnocení hlučnosti povrchů
Environmentální požadavky pro využití recyklovaných asfaltových směsí v silničním stavitelství
Hodnocení stavu vozovek kombinací rázového zařízení FWD a georadaru
Identifikace kritických nehodových lokalit pomocí GIS analýzy polohy dopravních nehod

Celkem dokumentů:1042