Dokumenty

Zrušit filtry

Metodika detekce nezákonného ovlivňování signálu GNSS prostřednictvím využití systému ADS-B

Tento dokument popisuje metodiku pro detekci nezákonného ovlivňování signálu GNSS. Satelitní navigace je významným zdrojem dat pro bezpečné vedení letu po zamýšlené trajektorii. Nepřesnost či nedostupnost těchto dat může mít vliv na bezpečnost provozu. Způsob detekce úmyslného rušení signálu GNSS pomocí systému ADS-B je zpracován v rámci projektu „Výzkum vlivu rušení GNSS signálu v...

Přepravní a tarifní věstník 6/2023

Koncesovaná živnost vnitrozemská vodní doprava

  Obsahovou náplní koncesované živnosti vnitrozemská vodní doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí, případně zvířat, jakož i přemísťování plavidel samých po vnitrozemských vodních cestách pro cizí potřebu s výjimkou plovoucích strojů, plovoucích zařízení a jiných ovladatelných plovoucích těles.  Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb....

Oddělení vnitrozemské vodní dopravy

Působí v oblasti zpracování věcných záměrů zákonů a prováděcích předpisů v oblasti vnitrozemské plavby, přípravy podkladů pro návrhy zákonů a zajištění jejich projednávání ve spolupráci s odborem legislativy. Vyjadřuje se k žádostem o udělování koncesí pro provozování vodní dopravy. Zabývá se problematikou koncepcí lodního parku, jeho obnovy a související problematiky. Zabezpečuje činnost...

Podpora vodní dopravy

Evropská norma, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby ES-TRIN 2023

Přepravní a tarifní věstník 5/2023

Přepravní a tarifní věstník 4/2023

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Celkem dokumentů:1223