Dokumenty

Zrušit filtry

Metodika pro predikci rizika při ražbě tunelu

Uplatnění termografie při diagnostice objektů dopravní infrastruktury

Za účelem zachování řádného stavu budov, mostů, silnic a dalších staveb je nezbytná jejich pravidelná údržba. Často platí, že pokud se podaří zachytit poruchu na počátku jejího vzniku, jsou náklady na její odstranění daleko nižší, než po měsících až letech nekontrolované degradace. Lokalizovat poruchu včas, často znamená, detekovat ji ještě dříve, než je viditelná pouhým okem. Klíčovým...

Výběr prvků kritické dopravní infrastruktury

Aplikace numerických modelů pro bezpečnou evakuaci vozidel při požárech v železničních tunelech

Bezdemontážní diagnostika pojezdu vozidel metra

Certifikovaná metodika pro přípravu numerických modelů a simulaci průjezdu kolejového vozidla

Dynamická tahová zkouška materiálů používaných při stavbě drážních vozidel

Hodnocení akustických parametrů výhybky

Koncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu – České republiky

Celkem dokumentů:979