Dokumenty

Zrušit filtry

Program TEN-T

Jedním z nástrojů spolufinancování dopravní infrastruktury je evropský program TEN-T (transevropské dopravní sítě). Administraci a řízení dopravních projektů v oblasti transevropských dopravních sítí spolufinancovaných z evropského programu TEN-T za Českou republiku zajišťuje Odbor fondů EU Ministerstva dopravy ČR. Česká republika čerpá prostředky z tohoto finančního...

Transevropské dopravní sítě (TEN-T)

Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T) má za cíl zajišťovat dopravní infrastrukturu nezbytnou pro řádné fungování vnitřního trhu a dosažení dlouhodobých strategických cílů EU zejména v oblasti konkurenceschopnosti. Má rovněž pomoci zabezpečit dostupnost a posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Podporuje právo všech občanů EU na volný pohyb v rámci území členských států. Navíc...

Celkem dokumentů:2