Dokumenty

Zrušit filtry

Závazky veřejné služby

V souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství se "závazkem veřejné služby" rozumí  každý závazek uložený leteckému dopravci ve vztahu k jakékoli trase, k jejímuž provozování mu byla vydána licence, aby přijal potřebná opatření k zajištění dopravy, která splňuje stanovené...

Program pro poskytování státní dotace nestátním neziskovým organizacím v roce 2021 vyhlášený odborem civilního letectví Ministerstva dopravy

Program pro poskytování státní dotace nestátním neziskovým organizacím v roce 2021 vyhlášený odborem civilního letectví Ministerstva dopravy

Konsolidované znění zákona č. 49/1997 Sb.

Naleznete-li ve zpřístupněných dokumentech formální či obsahové chyby, oznamte je Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy.

Konsolidované znění vyhlášky MDS č. 108/1997 Sb.

Naleznete-li ve zpřístupněných dokumentech formální či obsahové chyby, oznamte je Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy.

Přehled leteckých dopravců licencovaných v České republice

Letecký dopravceLicence č.:ABS Jets, a. s.     K letišti 549, Hangár C 161 00 Praha 6http://www.absjets.cz/CZ - 8/LAEROPARTNER a.s. Nový Dvůr 79, 538 03 Podhořany u Ronova K letišti 1063, 160 08 Praha 6CZ-65/LAEROTAXI, s. r. o. Nad vinným potokem 1149/2 101 11  Praha 10http://www.aerotaxi.euCZ - 56/LAir Bohemia a.s. Chrastavská 263/8 ...

Letecká doprava

Mnohostranné smlouvy

 • Úmluva o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 7. prosince 1944) č. 147/1947 Sb.V České republice platné mnohostranné mezinárodní smlouvy sjednané v oblasti civilního letectví: • Dohoda o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb (Chicago, 1944) č. 34/2006 Sb. m. s. - viz příloha • Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví /článek...

Letecké předpisy řady L

Letecké předpisy řady L 

Letecké dohody

Přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR), seznam dohod o některých aspektech leteckých služeb sjednaných na úrovni ES/EU a seznam jednotných leteckých dohod sjednaných na úrovni ES/EU

Fondy EU

Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je pro období 2014-2020 realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014-2020 (OPD2) a pro období 2021-2027 pak v rámci Programu Doprava 2021-2027 (OPD3). Ministerstvo dopravy vykonává prostřednictvím Odboru fondů EU pro tyto operační programy roli Řídicího orgánu (ŘO). Podrobné...

Celkem dokumentů:60