Dokumenty

Zrušit filtry

Potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „Posudek“) jsou na základě zmocnění vyplývajícího z § 85 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů stanoven v příloze č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb. (viz níže). Podle § 4 odst...

Omezení v dopravě

  období státsrpen 2021 - prosinec 2023Estonsko13. leden 2020Slovenskočerven 2018Řeckočerven 2018Řeckokvěten 2018Řeckoduben 2018Itálieduben 2018Řeckoduben 2018Řeckoúnor 2018Řeckoleden 2018Řeckoleden 2018Řeckoleden 2018Řeckoleden 2018Itálieleden 2018Řeckoleden 2018Itálieprosinec 2017Řeckoříjen 2017Itáliekvěten 2017Itálieduben 2017Itáliebřezen 2017 (4. - 5.3.2017)Itálieúnor 2017Řecko ...

Novostavba železniční tratě Praha – Drážďany

Plán výstavby vysokorychlostních tratí v ČR má poprvé jasné obrysy, schválila ho vláda Mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko existuje jasně proklamovaný cíl zlepšit železniční spojení mezi Prahou a Drážďanami tak, aby odpovídalo budoucím požadavkům na narůstající objem nákladní dopravy a kratší jízdní doby v osobní dopravě. Veškeré informace o projektu naleznete webové adrese www...

Kombinovaná doprava

  Pro obecnou potřebu určení kombinované dopravy jako přepravního módu lze využít následující charakteristiku:Kombinovanou dopravou se označuje přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce nebo silničním vozidle, kdy převážná část trasy se uskutečňuje po železnici, vnitrozemské vodní cestě nebo na moři bez manipulace se samotným zbožím, přičemž počáteční (svoz) nebo závěrečná...

Informace podle zákona č. 179/2006 Sb.

 Informace pro žadatele o udělení autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzděláváníPorada vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy schválila dne 12. ledna 2010 Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací:Kód                   ...

Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu

Úmluva byla podepsána v Bernu (1980), ratifikována (1983) a stala se právním předpisem - platným i pro ČSSR (1985) - jejím uveřejněním ve Sbírce zákonů, a to vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb. Vláda České republiky svým usnesením č. 343 z dubna 1999 souhlasila s postupem delegace České republiky na Valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu...

Memorandum k rozhodování o zajištění provozu systému elektronického mýta v ČR

Nařízení Evropského parlamentu ke schvalování vozidel

  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 168/2013            o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly  

Vzdání se řidičského oprávnění

 V případě, že již držitel řidičského oprávnění nehodlá řídit motorová vozidla, může se vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, adresa obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění...

OPD -železniční kolejová vozidla

OPD - železniční kolejová vozidla, mezinárodní osobní doprava

Celkem dokumentů:61