Dokumenty

Zrušit filtry

Rozvoj vodních cest

Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách Telematický systém na labsko - vltavské vodní cestě www.lavdis.cz

Elektronické testy

Uchazeči o řidičské oprávnění budou od července 2006 skládat zkoušky výhradně v elektronické podobě, čímž se zvýší důraz na jejich odborné znalosti a zamezí se případným nežádoucím manipulacím s výsledky testů. Elektronické testy jsou dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Noví řidiči budou lépe připraveni na řešení praktických dopravních situací. Všichni uchazeči o...

Pomocník při aplikaci eTesty

1)Chyba přistahování papírových testů Při komplikacích se stahováním a tiskem papírových testů vyzkoušejte obě možnosti podle přiloženého schématu.   Dotazy a odpovědi2) Chyba při zadávání čísla opakované zkoušky provedené v měsíci říjnu. Situace: Neúspěšně vykonané testy v měsíci říjnu nelze zadat jako opakovaný test. Po zadání čísla původního testu se objeví chybová...

Informace pro obecní úřady

Ministerstvo dopravy podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádí základní školení žadatelů o vydání průkazu zkušebního komisaře a zkoušky žadatelů, dále zdokonalovací školení pro prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře a přezkoušení zkušebních komisařů...

Ostatní informace pro obecní úřady

Ostatní informace pro obecní úřady

Informace pro autoškoly

Seznam žadatelů ke zkouškámPro urychlení práce zkušebních komisařů je možné zasílat obecním úřadům obcí s rozšířenou působností  "Seznam žadatelů" elektronickou cestou.  Informaci o tom, zda příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností tento způsob zaslání akceptuje,  získáte na příslušném úřadě. Další informace Stanovisko ke lhůtám pravidelného...

Zkoušky z odborné způsobilosti sdruženého výcviku

Provádění zkoušky z odborné způsobilosti po absolvování sdruženého výcviku

Změny ve zkušebních testových otázkách

Změny ve zkušebních testových otázkách

Fond zábrany škod

1.     Účel fondu zábrany škodFinanční prostředky fondu zábrany škod se použijí pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel a to pouze na úhradu nákladů spojených spořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a ostatních složek IZS poskytujících plánovanou pomoc na...

Přeprava nebezpečných věci - zkoušky a školení

 Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravuZkoušku bude možné složit u Ministerstva dopravy, a to ve stanovených termínech:Termín pro doručení přihlášek na MDDatum zkoušky       Místo6. ledna 202121. ledna 2021DVI a.s. , Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín...

Celkem dokumentů:60