Dokumenty

Zrušit filtry

Seznam drážních úřadů

Výkon státní správy ve věcech drah je upraven zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními následujících paragrafů:(ve znění zákona č. 319/2016 Sb. , účinného od 1. dubna 2017)§ 54(1) Státní správu ve věcech drah vykonávají drážní správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy a Drážní úřad. Státní správu ve věcech drah vykonávají rovněž...

Informace o kategorizaci železniční sítě

 Kategorizace železniční sítěMinisterstvo dopravy zpracovalo novou koncepci kategorizace železniční sítě, která komplexně řeší otázku zařazení jednotlivých tratí do kategorie celostátní dráha a regionální dráha. Koncepce vychází ze zpracované studie „Kritéria kategorizace železniční sítě“. Tento materiál slouží k seznámení odborné veřejnosti s novou koncepcí...

Železniční infrastruktura

Základní informace Výstavbou, modernizací a údržbou železniční infrastruktury ve vlastnictví státu je pověřena Správa železniční dopravní cesty. Prostředky na rozvoj železnice jsou poskytovány zejména z veřejných rozpočtů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury a z Operačního programu Doprava. • Modernizace železniční infrastruktury (webová stránka Správy železnic...

Přeprava nebezpečných věci - zkoušky a školení

 Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravuZkoušku bude možné složit u Ministerstva dopravy, a to ve stanovených termínech:Termín pro doručení přihlášek na MDDatum zkoušky       Místo6. ledna 202121. ledna 2021DVI a.s. , Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín...

Celkem dokumentů:14