Dokumenty

Dokumenty
Evidence přípravy staveb dle směrnice V-1/2012 pro rozpis globálních položek
Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050
Implemetační plán k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Národní kosmický plán 2014 - 2019
Národní kosmický plán 2014 - 2019
Transevropské dopravní sítě (TEN-T)
Projekt MFDI (model financování dopravní infrastruktury)
Projekt MFDI (model financování dopravní infrastruktury)
Udržitelná městská mobilita (SUMP)
Doprava a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Celkem dokumentů:9