Dokumenty

Zrušit filtry

Informace o technickém vybavení pro provoz eTestů

Ministerstvo dopravy zavedlo s účinností od 1. července 2006 novou podobu zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy prováděnou v informačním systému eTesty. Systém umožňuje provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatele k získání a rozšíření řidičského oprávnění (včetně přezkoušení odborné způsobilosti), profesní způsobilosti (průkaz...

Elektronické testy

Uchazeči o řidičské oprávnění budou od července 2006 skládat zkoušky výhradně v elektronické podobě, čímž se zvýší důraz na jejich odborné znalosti a zamezí se případným nežádoucím manipulacím s výsledky testů. Elektronické testy jsou dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Noví řidiči budou lépe připraveni na řešení praktických dopravních situací. Všichni uchazeči o...

Pomocník při aplikaci eTesty

1)Chyba přistahování papírových testů Při komplikacích se stahováním a tiskem papírových testů vyzkoušejte obě možnosti podle přiloženého schématu.   Dotazy a odpovědi2) Chyba při zadávání čísla opakované zkoušky provedené v měsíci říjnu. Situace: Neúspěšně vykonané testy v měsíci říjnu nelze zadat jako opakovaný test. Po zadání čísla původního testu se objeví chybová...

Informace pro obecní úřady

Ministerstvo dopravy podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádí základní školení žadatelů o vydání průkazu zkušebního komisaře a zkoušky žadatelů, dále zdokonalovací školení pro prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře a přezkoušení zkušebních komisařů...

Ostatní informace pro obecní úřady

Ostatní informace pro obecní úřady

Informace pro autoškoly

Seznam žadatelů ke zkouškámPro urychlení práce zkušebních komisařů je možné zasílat obecním úřadům obcí s rozšířenou působností  "Seznam žadatelů" elektronickou cestou.  Informaci o tom, zda příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností tento způsob zaslání akceptuje,  získáte na příslušném úřadě. Další informace Stanovisko ke lhůtám pravidelného...

Zkoušky z odborné způsobilosti sdruženého výcviku

Provádění zkoušky z odborné způsobilosti po absolvování sdruženého výcviku

Změny ve zkušebních testových otázkách

Změny ve zkušebních testových otázkách

Celkem dokumentů:8