Odbor vnitřní správy - ředitel / ředitelka

Odbor vnitřní správy - ředitel / ředitelka
1. 10. 2019|Výběrová řízení


Služební místo: ředitel / ředitelka Odboru vnitřní správy v Sekci státního tajemníka Ministerstva dopravy

Platová třída: 14

Obory služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace,
                         27. Archivnictví a spisová služba.

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu s technickým, ekonomickým, právním, přírodovědným nebo humanitním zaměřením.

Doba: na dobu neurčitou

Předpoklad pro účast ve výběrovém řízení:
Podle § 57 odst. 3 zákona č. 234, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů se výběrového řízení může zúčastnit:
a)  státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného v oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
b)  vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,
c)  úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě alespoň vedoucího odboru krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
d) vedoucí zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
e)  akademický pracovník, který řídí jiné zaměstnance,
f)  vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí vedoucí zaměstnance, nebo
g)  vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie,
pokud v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po dobu 3 let v organizační složce státu, v krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, regionální radě, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný nástup: prosinec 2019

Přihlášky do: 21. října 2019

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Budeme se těšit na případnou milou spolupráci s Vámi.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků