Samostatné oddělení vládní a parlamentní agendy - vedoucí

Samostatné oddělení vládní a parlamentní agendy - vedoucí
5. 6. 2019|Výběrová řízení
Státní tajemník v Ministerstvu dopravy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje první kolo výběrového řízení na obsazení služebního místa vedoucí/vedoucího Samostatného oddělení vládní a parlamentní agendy v Sekci vnějších vztahů Ministerstva dopravy v oborech státní služby:

66. Doprava, 77. Odborné zabezpečení činnosti vlády.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je srpen 2019.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Charakteristika činností vykonávaných na služebním místě:
  • koordinace plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády, hlavních úkolů vlády, požadavků Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky;
  • příprava a koordinace podkladů a stanovisek pro ministra dopravy k materiálům schvalovaným na schůzi vlády a Parlamentu České republiky;
  • kontrola dodržování Jednacího řádu schůze vlády a Parlamentu České republiky ve vztahu k legislativním i nelegislativním materiálům předkládaným ministrem dopravy do schvalovacího procesu;
  • sestavování návrhu plánu nelegislativních úkolů ministerstva pro sestavení vládního plánu nelegislativních prací vlády na daný rok;
  • zabezpečování styku s Kanceláří Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
    a s Kanceláří Senátu Parlamentu České republiky a koordinace účasti příslušných zodpovědných zaměstnanců a státních zaměstnanců ministerstva na jednáních Parlamentu České republiky a jeho orgánů;
  • kompletace podkladů k projektům dopravní infrastruktury pro tuzemské pracovní cesty ministra dopravy;
  • prostřednictvím IS EKLEP zajištění vkládání a autorizaci materiálů ministerstva a příjem, evidenci a distribuci materiálů ostatních resortů. 
Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Termín pro podání žádosti do výběrového řízení je do 20. června 2019.

 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků