Vedoucí služebního úřadu Státní plavební správy

Vedoucí služebního úřadu Státní plavební správy
16.3.2023|Výběrová řízení
 
Služební místo: vedoucí služebního úřadu Státní plavební správy
 
Platová třída: 14
 
Obory služby:
1 Finance,
18 Pracovněprávní vztahy,
51 Doprava,
63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců.
 
Požadované vzdělání: magisterský studijní program technického, dopravního, právního nebo ekonomického zaměření
 
Doba: funkční období trvá 5 let.
 
Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování.
 
Místo výkonu: Praha
 
Předpokládaný nástup: 1. května 2023
 
Přihlášky do: 31. března 2023
 
Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí správního úřadu sídlícího v Praze-Holešovicích.
 
Práce spočívá v tvorbě koncepce jednotlivých dopravních oborů (správy silniční dopravy a provozu na pozemních komunikacích, pozemních komunikací, drah a drážní dopravy, civilního letectví, plavby a vodních cest, veřejné dopravy, městské hromadné dopravy a kombinované dopravy) včetně koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodní spolupráce ve specializovaných oborech a metodického a odborného usměrňování správního úřadu s celorepublikovou působností; v tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo předpisů Evropské unie nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracování zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům; atd.
 
Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
 
Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků