AVÍZO, 29. dubna: Vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan dostává konkrétní obrysy, ministři na kon

AVÍZO, 29. dubna: Vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan dostává konkrétní obrysy, ministři na kon
25.4.2016Média a tiskové zprávy

Česká republika a Sasko společně usilují o vybudování vysokorychlostního železničního spojení z Prahy do Drážďan, díky němuž se jízdní doba mezi oběma městy zkrátí na hodinu. Ministr dopravy Dan Ťok, saský ministr hospodářství, práce a dopravy Martin Dulig, náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák, evropský koordinátor TEN-T koridoru Orient/East-Med. Mathieu Grosch, zástupce zemské rady regionu Saské Švýcarsko - Východní Krušné hory Heiko Weigel a další významní hosté se za tímto účelem sejdou v pátek 29. dubna v Ústí nad Labem, symbolicky na půl cesty mezi Prahou a Drážďany.

Na konferenci bude podrobně představena nedávno dokončená studie vedení vysokorychlostní trati Praha – Drážďany. Garancí dalšího společného úsilí všech stran bude podpis zakládajících dokumentů společného Evropského seskupení pro územní spolupráci „Nové železniční spojení Drážďany – Praha ESÚS“, které bude koordinovat přeshraniční spolupráci směřující k realizaci tohoto projektu.

Novináři se mohou účastnit celého programu konference. Na závěr programu ministři Ťok, Dulig a další panelisté vystoupí na tiskové konferenci.

Prosíme do čtvrtka 28. dubna do 14.00 hodin o registraci na e-mail: press@mdcr.cz.

Termín konference

pátek 29. dubna od 10.30 do 15.15 hodin

Místo

Hotel a restaurant Větruše, Fibichova 392/23, Ústí nad Labem

Základní program

10.30 – 12.40          Zahájení, úvodní slova, představení ESÚS a studie k vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan

13.50 – 14.20          Moderovaná diskuse (Petra Heldt – Saské státní ministerstvo pro hospodářství, práci a dopravu, Jindřich Kušnír – Ministerstvo dopravy, Michal Babič –

Mott MacDonald CZ, Ulrich Bausch – KREBS+KIEFER)

14.20 – 14.40          Slavnostní podpis zakládacích listin ESÚS a fototermín

14.40 – 15.00          Tisková konference (Dan Ťok, Martin Dulig, Mathieu Grosch, Heiko Weigel, Stanislav Rybák.

Zpět na výpis článků