Aktuální opatření v dopravě

Aktuální opatření v dopravě
26.4.2021Média a tiskové zprávy

(AKTUALIZOVÁNO 7. 6.) Od 10. května mohou obnovit provoz autobazary, autosalony a opět se mohou rozjet lanovky. Okolní země umožňují očkovaným Čechům vstup. Od čtvrtka 25. 2. platí povinnost pro cestující nosit ve veřejné železniční i silniční dopravě respirátor. Přinášíme základní informace a shrnujeme aktuální opatření proti šíření nákazy novým typem koronaviru, které se týkají dopravy.

Aktuální opatření v dopravě

Povinnost nošení respirátoru ve veřejné dopravě

Od čtvrtka 25. 2. platí povinnost pro cestující ve veřejné silniční a železniční dopravě nosit respirátor nebo obdobný prostředek (např. tzv. nanoroušky) jako ochranu dýchacích cest. Respirátor nebo nanorouška musí splňovat všechny technické podmínky, tj. nesmí mít výdechový ventil a musí mít filtrační účinnost minimálně 95%. 

Odkaz na celé usnesení vlády o povinnosti nošení respirátorů

Platnost řidičských průkazů

Nařízením Evropské unie se prodlužuje platnost řidičských průkazů nebo profesních průkazů o 10 měsíců ode dne jejich původní platnosti. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Úřady ovšem nejsou zavřené, pořád lze vyměnit řidičský průkaz. Více v článku zde. Seznam všech obcí s rozšířenou působností, kde je možné si řidičský průkaz vyměnit je na stránkách Ministerstva dopravy. Na období před 1. 9. 2020 se vztahuje nařízení EU z května 2020.

Stanice technické kontroly

STK zůstávají v provozu, aktuální vládní opatření se na ně nevztahují. Nařízením EU se prodlužují technické kontroly vozidel propadlých v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 o 10 měsíců ode dne jejich původní platnosti. Stanice STK jsou však nadále v provozu a je tak možné udržovat vozidlo v bezpečném technickém stavu.


Od 10. 5. mohou svůj provoz obnovit autosalony a autobazary. Je také obnoven provoz lanovek.

Autoservisy mohou fungovat od 12. 4. v klasickém režimu.

 

Autoškoly

Režim činností dle tzv. „autoškolského zákona“ od 24.5.2021:

Na základě mimořádných a ochranných opatření stanovuje Ministerstvo zdravotnictví hygienické podmínky pro činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dle bodu I/13 tak, že provozovatel autoškoly zajistí dodržení protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem.

Výuka, výcvik i zkoušky v autoškolách a další činností dle zákona č. 247/2000 Sb. probíhají za dodržení základních protiepidemických opatření; prakticky to znamená to, že provozovatel autoškoly zajistí dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé jízdě. Limit počtu osob v předmětném ustanovení není stanoven.

S případnými dotazy k hygienickým podmínkám se prosím obracejte na Ministerstvo zdravotnictví, autora opatření.

Usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021Ukládání značek do depozitu

Česká kancelář pojistitelů a Ministerstvo dopravy během nouzového stavu umožňují vyřadit vozidlo z provozu podáním žádosti elektronickou formou na úřad. Značka se odevzdá později.

Podmínky pro autobusové dopravce přijíždějící do ČR

Zákaz jízdy kamionů o víkendech a svátcích nedoznal žádných změn, vše je stejné jako před kovidovou epidemií.

Německé ministerstvo dopravy se dohodlo se spolkovými zeměmi na pozastavení zákazu přepravy vakcín nákladními automobily během nedělí a státních svátků do 30. června 2021


Výjimka z registrace na antigenní testy pro řidiče kamionů
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo dopravy ČR a zástupci dopravců nákladní dopravy ČESMAD BOHEMIA připravili pokyn k výjimce testování.  Poskytovatelé zdravotní péče, kteří provádí antigenní testování, byli osloveni, aby udělili výjimku řidičům nákladní dopravy, která jim umožní neprodleně podstoupit antigenní test v odběrovém místě na stanovení přítomnosti viru SARS-COV-2, a to bez povinnosti předchozího objednání. Tato výjimka může být udělena pouze osobě, která se na odběrovém místě prokáže řidičským průkazem s vyznačeným kódem „95“ na zadní straně, průkazem profesní způsobilosti nebo kartou řidiče. Obdobnou výjimku pro řidiče udělila i Slovenská republika. Provozovatel odběrového místa rozhoduje o organizačním zajištění. Zároveň žádáme všechny řidiče nákladní dopravy, aby na odběrových místech respektovali organizaci a pokyny personálu, a s ohleduplností přistupovali k časovým možnostem místa. Důvodem pro zavedení výjimky je povinnost řidičů předkládat antigenní testy při přejezdu do některých zemí, například Německa.

Metodický pokyn k výjimce testování


České dráhy - spoje

V současné době vlaky ČD jezdí v rámci České republiky zhruba 45 – 50 % obvyklého počtu cestujících. V období uzavření okresů se počet cestujících pohyboval na úrovni 30 – 35 % běžného provozu.

R17 Praha - České Budějovice/České Velenice

• Od 30. 4. obnoven plný provoz

R20 Praha - Děčín

• Od 30. 4. obnoven plný provoz

Linka Ex 1 Praha-Ostrava-Žilina

• Od 30. dubna ČD posílily linku Ex1 na trase Praha – Ostrava – Žilina. 
• Znovu vyjel jeden pár vlaků Ostravan Praha – Čadca – Žilina.
• V průběhu května ČD obnovily i některé z dalších spojů mezi Prahou a Ostravskem, spoje SC Pendolino a IC, a to zejména v období přepravní špičky.

Linka Ex 2 Praha-Olomouc-Vsetín-Púchov

• Ve spolupráci se Železniční společností Slovensko plný provoz obnoven od 30. dubna. 


Praha-Plzeň

•   V úseku mezi Prahou a Plzní jsou od 17. dubna 2021 mírně posílené i spoje na mnichovské větvi linky Ex6, nicméně i nadále pojede většina těchto spojů ve zkrácené trase Plzeň – Domažlice – Mnichov.
•   Od stejného termínu je také navýšena kapacita rychlíků linky R16 v úseku Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín, které znovu zajistí v celé trase z Prahy až k bavorským hranicím rychlíková souprava.
•   Cestujícím tak odpadnou přestupy v Klatovech do motorové soupravy směrem do Železné Rudy.
•   Od 12. dubna 2021 je obnoven provoz spěšných vlaků linky R29 v celé trase Cheb – Norimberk a zpět.

Praha-Plzeň-Mnichov

•    Vlaky této linky je možné od středy 7. dubna 2021 využít k cestě mezi ČR a Německem (od tohoto data jsou tyto expresy zajištěny také v přeshraničním úseku Domažlice – Furth im Wald a zpět). 
•    V celé trase Praha – Mnichov již nyní jezdí v pracovní dny vlak Ex 350. Od 17. dubna 2021 k němu přibude denně vlak Ex 358, v pracovní dny Ex 357 a  o víkendech a svátcích také Ex 359. V ostatní dny jsou tyto vlaky, stejně jako všechny ostatní spoje této linky (Ex 351 – 356 a Ex 360 – 363), zajištěné ve zkráceném úseku Plzeň – Mnichov a zpět. 
•    Vlak Ex 551 je nadále zrušen, Ex 556 i nadále jede jen o víkendech a vybraných svátcích.

Praha-Plzeň-Cheb

•    Na chebské větvi Západních expresů je od 17. dubna 2021 obnoven provoz naprosté většiny vlaků v úseku mezi Prahou a Plzní. 
•    Výjimkou jsou pouze vlaky Ex 550 (do odvolání je zrušen v celé trase), Ex 553 (v neděli nejede v úseku Plzeň – Praha), Ex 554 (zrušen o sobotách, 1. a 8. května, 4. a 5. července) a Ex 567 (v úseku Cheb – Plzeň jede denně kromě soboty, v úseku Plzeň – Praha je zrušen). 
•    Všechny ostatní vlaky, včetně vlaků IC Pendolino 512 / 515 mezi Prahou a Františkovými Lázněmi, znovu jedou podle pravidelného jízdního řádu. České dráhy tak významně navýší přepravní kapacitu zejména v úseku mezi Prahou a Plzní.

Cheb-Norimberk

•    Provoz všech spěšných vlaků z Chebu do Norimberka a zpět je obnoven od 12. dubna 2021.

Více informací naleznete na stránkách Českých drah a v mobilní aplikaci Můj vlak.

Regiojet


Regiojet neomezoval vlakové spoje ve velké míře. V současnosti jezdí 65%-70% spojů včetně mezinárodních do Rakouska a na Slovensko. Dopravce posiluje hlavně autobusové dálkové spoje. Více informací naleznete na stránkách Regiojetu.

Leo Express


Leo Express tento týden začal své spoje výrazně posilovat. Nejvíce to poznají cestující mezi Prahou a Starým Městem u Uherského Hradiště na Moravě.

Mezi Prahou a Ostravou vyrazilo na 60 spojů a kapacity se budou postupně zvyšovat i v následujících týdnech. Vzhledem ke konci zákazu cestování mezi okresy jsme zaznamenali i mírné zvýšení zájmu cestujících. Další informace naleznete na stránkách Leo Expressu.


Doporučujeme k cestě využívat vyhledávače spojení, např. Najdispoj nebo idos.cz.

 

Cestování do vybraných zemí

Okolní země postupně umožňují vstup očkovaným českým občanům. Podmínky v každé zemi se liší, proto doporučujeme sledovat stránku Ministerstva zahraničních věcí

Německo

Informace o podmínkách vstupu do Německa najdete na stránkách Velvyslanectví České republiky v Berlíně,

na stránkách Generálního konzulátu ČR v Drážďanech a 

na stránkách Generálního konzulátu ČR v Mnichově.
 

Slovensko

Více informací naleznete na tomto odkazu.

Rakousko

Více informací lze nalézt na stránkách Velvyslanectví ČR ve Vídni.

Polsko

Více informací lze nalézt na stránkách Velvyslanectví České republiky ve Varšavě.

Velká Británie - řidiči kamionů
Od 6. dubna budou muset řidiči kamionů, kteří přijedou do Anglie na déle než dva dny, podstoupit COVID test do 48 hodin po příjezdu a poté případně každých 72 hodin. Více informací naleznete v letáku, který je ke stažení níže v článku.

Od 26. 2. je až na nezbytné výjimky zakázán vstup do: Botswany, Brazílie, Indie, Jihoafrické republiky, Keni, Kolumbie, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Peru, Svazijska, Tanzanie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe. 

Cestovatelský semafor

Česká republika se připojila k evropskému semaforu zemí podle míry nákazy a výrazně se tak mění pravidla pro cestování do zahraničí. Ministerstvo zdravotnictví má v gesci aktualizaci tohoto semaforu, proto tak semafor v současném stavu a aktuální pravidla pro cesty z/do České republiky najdete na tomto odkazu.

 

Odlety z Letiště Praha

Aktuální odlety z Letiště Václava Havla v Praze najdete na tomto odkazu.

Rozcestník pro cestovatele Ministertsva zahraničních věcí
Rozcestník naleznete na tomto odkazu. Na stránce jsou aktualizované informace o cestování do všech evropských zemí. 

 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků