Antonín Prachař za prvních 100 dnů ve funkci přispěl ke stabilizaci resortu

Antonín Prachař za prvních 100 dnů ve funkci přispěl ke stabilizaci resortu
14.5.2014Tiskové zprávy

Antonín Prachař za prvních 100 dnů ve funkci přispěl ke stabilizaci resortu

Aktivní příprava napojení českých silnic na transevropskou dopravní síť, novela zákona, která odblokuje výkupy pozemků, zažehnání kolapsu dopravně-správních agend, příprava zákona o liniových stavbách a stabilizace Ředitelství silnic a dálnic – takové jsou výsledky působení ministra dopravy Antonína Prachaře po prvních 100 dnech ve funkci. Vláda schválila na návrh ministra stavební zakázky za více než 60 miliard korun. Díky osobní iniciativě ministra Prachaře byl také zahájen dlouho odkládaný průzkum sesuvu na dálnici D8 a podařilo se narovnat spor s firmou Kapsch, což státu ušetřilo zhruba 100 milionů korun.

 

Prvním úkolem pro ministra Prachaře bylo vyřešení situace v Ředitelství silnic a dálnic, kde s účinností od 2. dubna jmenoval nového generálního ředitele Jana Kubiše. Cílem nového vedení ŘSD je ozdravení této podřízené organizace a příprava její  transformace na státní podnik. Ještě předtím ale ministr Prachař musel řešit hrozící kolaps v oblasti dopravně-správních agend a zejména Centrálního registru vozidel. Vzhledem k tomu, že nebyla dokončena výběrová řízení na nové správce těchto systémů, musel ministr v řádu dnů vyjednat zajištění této služby od stávajících dodavatelů.

Klíčové pro celý resort dopravy byl vládou schválený seznam stavebních zakázek na rok 2014 za cca 65 mld. Kč. Jedná se o 72 významných infrastrukturních staveb na silnicích, železnicích i vodních cestách a další projekty, na které chce resort dopravy vypsat výběrová řízení. Mezi klíčovými stavbami jsou například prodloužení D1 mezi Přerovem a Lipníkem za téměř pět miliard korun nebo pětimiliardová modernizace železniční trati Sudoměřice – Votice. Součástí představeného balíku akcí jsou i další úseky modernizace D1 a množství oprav železničních tratí v regionech. „Mým cílem je rozhýbat výstavbu dopravní infrastruktury v ČR a zajistit dočerpání evropských prostředků z OPD,“ připomněl ministr Prachař.

Vedle tohoto seznamu vláda ale už 6. března schválila osm veřejných zakázek na výstavbu téměř 48 kilometrů dálnic a silnic první třídy. Ve všech případech byla vypsána otevřená výběrová řízení. Jedná se např. o stavbu dvou jihočeských úseků dálnice D3, rychlostní silnici R4 u obce Dubenec, zvýšení kapacity komunikace I/37, modernizaci silnice I/44, která propojuje okres Jeseníky s ostatními regiony ČR či stavbu další části znojemského obchvatu na komunikaci I/38.

Od svého nástupu do funkce ministr Prachař usiluje také o zefektivnění chodu MD, mimo jiné odbouráním zbytečných externích služeb (outsourcingu). „Prošli jsme si všechny současné poradenské smlouvy a dvě třetiny jsme se rozhodli ukončit. Letošní výdaje na tyto služby ve výši 48 milionů korun, tak snížíme zhruba na polovinu. Není důvod najímat poradce na věci, které jsou schopni řešit naši zaměstnanci,“ zdůraznil první náměstek ministra Milan Feranec.

Ministr také v prvních měsících svého působení na MD zahájil debatu s kraji o budoucí podobě veřejné dopravy. Kraje dostaly možnost se v tzv. „Zelené knize“ vyjádřit k více než třem desítkám klíčových otázek směřování veřejné dopravy v ČR. „Považuji za velmi důležité, aby budoucí koncepce veřejné dopravy byla založena na co nejširším konsenzu a aby řešení koncepčních otázek probíhalo v úzké spolupráci s územní samosprávou. Tato naše snaha o dohodu samozřejmě platí i v dalších oblastech činnosti ministerstva dopravy. Chceme problémy řešit, ne o nich pouze mluvit,“ řekl Prachař.

Během jednání se zahraničními kolegy se ministr Prachař zaměřil na chybějící napojení ČR na transevropskou dálniční síť. Při jednání s rakouskou ministryní dopravy Doris Bures se dohodl na přípravě mezivládní dohody o místě propojení R3 a S10 a mezistátní smlouvy o výstavbě hraničních mostů na R52 a A5. Se svým slovenským protějškem Jánem Počiatkem řešil Prachař mimo jiné výstavbu nových spojení se slovenskou D1 u Púchova – tedy české R49 a slovenské R6. Stavba těchto důležitých silničních tahů by se měla znovu rozběhnout v říjnu. S polskou vicepremiérkou a ministryní pro infrastrukturu a rozvoj Elżbietou Bieńkowskou ministr jednal zejména o dostavbě R11 a polské S3 z Jaroměře do Vratislavi.

K posunu došlo po intervenci ministrů Antonína Prachaře a Richarda Brabce (MŽP) na D8 u Dobkoviček, kde byl po měsících nečinnosti zahájen geologický průzkum, který je prvním krokem k odstranění rozsáhlého sesuvu na stavbě D8. Ministr svým angažmá přispěl také k narovnání sporu s firmou Kapsch, který by stát při arbitrážním řízení stál pravděpodobně až 100 milionů korun.

Klíčovými úkoly pro nejbližší období, na kterých ministerstvo dopravy pod vedením Antonína Prachaře pracuje, je příprava zákona o liniových stavbách. Jeho cílem je urychlit proces přípravy strategických dopravních staveb, která se dosud v ČR táhne i desítky let. S tím ovšem souvisí i ministrem iniciovaná novela zákona 416 o výkupu pozemků, kterou již schválila vláda a Sněmovna by o ní mohla rozhodnout ještě v červnu. „Naším záměrem je umožnit efektivní nastavení cen tak, aby vlastníci pozemků byli motivováni k dobrovolnému prodeji, tzn. aby to pro vlastníka i stát byla nejvýhodnější varianta z hlediska času i peněz. Určité zvýšení nákladů na majetkoprávní přípravu staveb bude více než kompenzováno jejím urychlením, nemluvě o čerpání z EU,“ uvedl ministr Prachař.

V tomto volebním období je zásadním úkolem ministerstva také nově nastavit mýtný systém a připravit tendr na dodavatele mýta po roce 2016. Do konce května proto úřad dokončí výběrové řízení na projektového manažera, který vyhodnotí efektivitu různých způsobů výběru mýta a navrhne parametry tendru.

Zpět na výpis článků