Bezpečnostní komise: Hlavní i lokální trati již znají plán svého dalšího zabezpečování

Bezpečnostní komise: Hlavní i lokální trati již znají plán svého dalšího zabezpečování
8.10.2020Tiskové zprávy

Pracovní komise ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu dnes na svém dalším jednání odsouhlasila plán umisťování traťové části zabezpečovače ETCS na hlavní a nejvytíženější železniční tratě ČR do roku 2030. Také přijala očekávaný plán na další zabezpečení lokálních tratí a otevřela i možnost dalšího budoucího zkvalitnění. Rovněž představila způsoby financování tohoto zabezpečení v roce 2021.

Bezpečnostní komise: Hlavní i lokální trati již znají plán svého dalšího zabezpečování
Komise odsouhlasila harmonogram nasazování evropského zabezpečovače ETCS na tratě kategorie A, tj. tratě, které jsou součástí sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T). Nejzazším rokem vybavení je u těchto tratí rok 2030. 

U některých z těchto tratí byl již také stanoven tzv. výhradní provoz ETCS (provoz vlaků pouze pod dohledem systému ETCS), kterým je rok 2025. Jedná se o 1. koridor Děčín – Břeclav, 2. koridor Břeclav – Petrovice u Karviné a spojovací větev Česká Třebová – Přerov. 

U 3. železničního koridoru (Praha – Plzeň – Cheb) se předpokládá zavedení výhradního provozu od roku 2027 a u 4. koridoru (Praha – České Budějovice  – Horní Dvořiště) pak od roku 2026. 

U dalších tratí budou informace o výhradních provozech následovat.

Plán dalšího zabezpečení lokálních tratí


U lokálních tratí řízených dle předpisu D3 byly schváleny základní předpoklady a principy řešení zvýšení bezpečnosti. Některé tratě tak zůstanou v současném režimu, což se týká jen těch opravdu málo vytížených. Některé budou převedeny do vyšší kategorie způsobu řízení (dle předpisu D1) s jednodušším traťovým nebo staničním zabezpečovacím zařízením a prvky ETCS. Další budou řízené také podle předpisu D1 v režimu „jeden vlak na trati“. A konečně některé tratě zůstanou v režimu podle D3, avšak s vybudováním traťového souhlasu s krycími návěstidly a prvky ETCS. 

Jedná se o rychlé a efektivní řešení, které umožní zvýšit bezpečnost na těchto tratích mezi lety 2022-2026. 

Zároveň se komise shodla na tom, že jako jeden z možných cílových konceptů pro tyto tratě bude rozpracován a na vybrané trati pilotně ověřen koncept Železnice 4.0 navržený Fakultou dopravní ČVUT.

zeleznice.png

Financování ETCS v roce 2021


Bezpečnostní komise se též seznámila se způsobem financování ETCS. Primárním nástrojem pro financování palubních jednotek tohoto zabezpečovače budou evropské zdroje z fondu CEF2, kde budou první výzvy vyhlášeny v roce 2021. Následně bude podpora poskytována z OPD3. 

Výzvy OPD3 budou nastaveny tak, aby nejdříve došlo k vyčerpání určené alokace v CEF2. Alokace a přesné podmínky nejsou dosud známy.

Do doby než dojde k rozběhu podpory ETCS palubních jednotek z OPD3 a CEF2 (popřípadě RRF) mají dopravci možnost v rámci překlenovacího období žádat o podporu ze SFDI. V letošním roce je vyhlášena výzva ve výši 400 mil. Kč. Na příští rok se plánuje další výzva ve stejném rozsahu.


 
Zpět na výpis článků
Související články