Bezpečnostní komise: Hlavní i lokální trati již znají plán svého dalšího zabezpečování

Bezpečnostní komise: Hlavní i lokální trati již znají plán svého dalšího zabezpečování
8.10.2020Média a tiskové zprávy

Pracovní komise ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu dnes na svém dalším jednání odsouhlasila plán umisťování traťové části zabezpečovače ETCS na hlavní a nejvytíženější železniční tratě ČR do roku 2030. Také přijala očekávaný plán na další zabezpečení lokálních tratí a otevřela i možnost dalšího budoucího zkvalitnění. Rovněž představila způsoby financování tohoto zabezpečení v roce 2021.

Bezpečnostní komise: Hlavní i lokální trati již znají plán svého dalšího zabezpečování
Komise odsouhlasila harmonogram nasazování evropského zabezpečovače ETCS na tratě kategorie A, tj. tratě, které jsou součástí sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T). Nejzazším rokem vybavení je u těchto tratí rok 2030. 

U některých z těchto tratí byl již také stanoven tzv. výhradní provoz ETCS (provoz vlaků pouze pod dohledem systému ETCS), kterým je rok 2025. Jedná se o 1. koridor Děčín – Břeclav, 2. koridor Břeclav – Petrovice u Karviné a spojovací větev Česká Třebová – Přerov. 

U 3. železničního koridoru (Praha – Plzeň – Cheb) se předpokládá zavedení výhradního provozu od roku 2027 a u 4. koridoru (Praha – České Budějovice  – Horní Dvořiště) pak od roku 2026. 

U dalších tratí budou informace o výhradních provozech následovat.

Plán dalšího zabezpečení lokálních tratí


U lokálních tratí řízených dle předpisu D3 byly schváleny základní předpoklady a principy řešení zvýšení bezpečnosti. Některé tratě tak zůstanou v současném režimu, což se týká jen těch opravdu málo vytížených. Některé budou převedeny do vyšší kategorie způsobu řízení (dle předpisu D1) s jednodušším traťovým nebo staničním zabezpečovacím zařízením a prvky ETCS. Další budou řízené také podle předpisu D1 v režimu „jeden vlak na trati“. A konečně některé tratě zůstanou v režimu podle D3, avšak s vybudováním traťového souhlasu s krycími návěstidly a prvky ETCS. 

Jedná se o rychlé a efektivní řešení, které umožní zvýšit bezpečnost na těchto tratích mezi lety 2022-2026. 

Zároveň se komise shodla na tom, že jako jeden z možných cílových konceptů pro tyto tratě bude rozpracován a na vybrané trati pilotně ověřen koncept Železnice 4.0 navržený Fakultou dopravní ČVUT.

zeleznice.png

Financování ETCS v roce 2021


Bezpečnostní komise se též seznámila se způsobem financování ETCS. Primárním nástrojem pro financování palubních jednotek tohoto zabezpečovače budou evropské zdroje z fondu CEF2, kde budou první výzvy vyhlášeny v roce 2021. Následně bude podpora poskytována z OPD3. 

Výzvy OPD3 budou nastaveny tak, aby nejdříve došlo k vyčerpání určené alokace v CEF2. Alokace a přesné podmínky nejsou dosud známy.

Do doby než dojde k rozběhu podpory ETCS palubních jednotek z OPD3 a CEF2 (popřípadě RRF) mají dopravci možnost v rámci překlenovacího období žádat o podporu ze SFDI. V letošním roce je vyhlášena výzva ve výši 400 mil. Kč. Na příští rok se plánuje další výzva ve stejném rozsahu.


 
Zpět na výpis článků
Související články