Bezpečnostní komise: změny v předpisech o pracovní době mohou pomoci českým strojvedoucím

Bezpečnostní komise: změny v předpisech o pracovní době mohou pomoci českým strojvedoucím
14.8.2020Tiskové zprávy

Pracovní komise ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu komise dnes odsouhlasila na svém dalším jednání návrhy Ministerstva dopravy úprav nařízení vlády č. 589/2006 Sb. o pracovní době strojvedoucích. Taktéž se shodla na zavedení tzv. monitoringu licence strojvedoucích a potřebě diskuse o rozšíření podmínek pro odebrání této licence. Tyto návrhy bude resort dopravy prosazovat i při jednáních s MPSV.

Bezpečnostní komise: změny v předpisech o pracovní době mohou pomoci českým strojvedoucím
„Navržená série opatření má zamezit obcházení či účelovým výkladům nařízení vlády, které např. stanoví podmínky odpočinku strojvedoucích či plánování jejich směn. Na druhou stranu chceme mít i lepší kontrolu nad dodržování povinností strojvůdců. Proto monitoring licencí a jednání o rozšíření možností, za kterých ji lze strojvůdci odebrat. Vážím si dosažené shody napříč subjekty na české železnici a věřím, že i při jednáních s MPSV najdeme brzy společnou řeč. Chceme i tak společně přispět ke zlepšení aktuální situace,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. 

Zlepšení pracovních podmínek strojvůdců

Konkrétně se jedná o zpřesnění úpravy možnosti prodloužení délky směny při tzv. režijní jízdě, zpřesnění „zkráceného“ odpočinku a řešení cesty k faktickému výkonu práce.
Délka směny nesmí podle nařízení vlády přesáhnout 13 hodin. V případě, že je součástí směny režijní jízda, může délka směny činit nejvýše 15 hodin. Ministerstvo dopravy navrhuje jednoznačně zakotvit, že délka směny může být prodloužena maximálně o dobu trvání režijní jízdy. Zároveň musí být režijní jízda zařazena vždy až na konec směny. 

Právní úprava umožňuje zkrátit délku odpočinku mezi směnami až na 6 hodin za předpokladu, že zaměstnavatel zajistí zaměstnanci možnost spánku na lůžku. Bylo dohodnuto prosazování garance 6 hodin s tím, že do této doby nelze započítávat cestu z/do příslušného ubytovacího zařízení. Dále se navrhuje jednoznačně stanovit, že prodloužit je zapotřebí bezprostředně následující dobu odpočinku. 

Podle informací strojvedoucích a jejich odborových organizací je v pracovních smlouvách stanovena jako místo výkonu práce celá Česká republika. Cesta například z Břeclavi, kam strojvedoucí dovezl vlak, k převzetí dalšího vlaku například do Děčína tak může být započítána do doby odpočinku. Navrhujeme, aby legislativně byla takováto situace vnímána jako „pracovní cesta“ a nebylo možné ji zahrnovat do povinné doby odpočinku.

Kontrola povinností strojvůdců

V návrhu novely zákona o dráhách, která byla schválena v červnu vládou a nyní je před 1. čtením v Poslanecké sněmovně, je obsažen také tzv. monitoring licencí strojvedoucích. Jedná se o systém, který bude do budoucna monitorovat dobu řízení ze strany strojvedoucích a dodržování povinného odpočinku. Na základě následného vyhodnocení dat z tohoto monitoringu plánujeme ve druhé fázi doplnit tento systém také o sankční mechanismus.

Dalším návrhem je, aby strojvedoucím, kteří opakovaně závažně porušují své povinnosti (např. nerespektují návěstidla a další pokyny pro bezpečnou jízdu), byly podle prohřešku pozastavovány nebo odebírány licence strojvedoucích. Dnes to možné není, licenci strojvedoucího lze odebrat pouze pro ztrátu zdravotní způsobilosti. Nově by to mohlo být tedy i pro ztrátu odborné způsobilosti.

Od 15. 8. platí také nová bezpečnostní opatření na tratích se zjednodušeným řízením provozu (D3). Zpráva je k dispozici na webu MD.

Více informací k investicím do dalšího zabezpečování českých železnic naleznete na webu Ministerstva dopravy.


 
Zpět na výpis článků
Související články