Bezplatná přeprava pro uprchlíky z Ukrajiny má stanovena od dubna jasná pravidla

Bezplatná přeprava pro uprchlíky z Ukrajiny má stanovena od dubna jasná pravidla
1.4.2022Tiskové zprávy

Uprchlíci přijíždějící do České republiky z důvodu ruské agrese na Ukrajině budou v mezinárodních vlacích přepravováni zdarma. Ostatní vlaky budou moci využívat také zdarma po dobu pěti dnů od získání dokladů o dočasné ochraně. Vyplývá to z cenového výměru, který vydalo Ministerstva financí po domluvě s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra a železničními dopravci. Cenový výměr je účinný od 1. dubna 2022.

Bezplatná přeprava pro uprchlíky z Ukrajiny má stanovena od dubna jasná pravidla

(інформація українською нижче)


„Smyslem bezplatné přepravy lidí prchajících z Ukrajiny ve vlacích všech železničních dopravců v České republice je usnadnit jejich životní situaci v okamžiku, kdy byli z různých důvodů nuceni opustit své domovy. Na druhé straně je nutné přepravě vtělit určitá pravidla, protože není důvodné, aby zdarma cestovali vlaky na české železnici i občané ukrajinské národnosti, kteří dlouhodobě žijí v České republice, a nastalý stav se jich přímo nedotýká,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Opatření o cestování zdarma pro uprchlíky z Ukrajiny se omezuje na železniční dopravu z důvodu její větší kapacitní vhodnosti pro přepravu rozsáhlých skupin cestujících a plošné pokrytí státu. Bezplatně se ve druhé vozové třídě z důvodu invaze Ruska na Ukrajinu přepravují uprchlíci z Ukrajiny ve vlacích překračujících státní hranici a poskytuje se po dobu pěti dní od získání dokladů o dočasné ochraně i v dalších spojích na území České republiky.
 
Nárok na přepravu v mezinárodních vlacích se dokládá průkazem osvědčujícím občanství Ukrajiny nebo trvalý pobyt na Ukrajině, zejména cestovním dokladem, v případě, že jím cestující nedisponuje, i občanským průkazem, popřípadě dokladem o přechodu vnější hranice EU z Ukrajiny.
 
Nárok na přepravu ve vnitrostátních vlacích se dokládá cestovním dokladem nebo hraniční průvodkou, ve kterých je vyznačena dočasná ochrana formou víza, záznam o udělení tohoto víza anebo razítko osvědčující udělení dočasné ochrany. Bezplatná přeprava se poskytuje též doprovázeným cestujícím mladším 18 let. 
Toto bezplatné cestování se předpokládá poskytovat po dobu vyhlášeného nouzového stavu.
 
Finanční kompenzace této uložené povinnosti proběhne shodně jako u jiných státem nařízených bezplatných přeprav, typicky pro děti do 6 let, tedy na základě vydaných jízdních dokladů s nulovou cenou bude dopravci zaplacena běžná cena jízdného, nejvýše však do výše ceny Systému jednotného tarifu (OneTicket), který je v platném cenovém výměru vyhlášen.

Citace podmínek poskytnutí bezplatné přepravy vyhlášených ve Výměru MF č. 03/2022:

Podmínky uplatňování bezplatné přepravy pro osoby, které opustily Ukrajinu
v souvislosti s probíhající vojenskou invazí Ruské federace na Ukrajinu


1. Bezplatně se ve druhé vozové třídě přepravují
           a) osoby ve vlacích, které překračují státní hranici,
           b) osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana Českou republikou, ve všech vlacích na území České republiky.

2. Nárok podle odst. 1 písm. a) se dokládá průkazem osvědčujícím občanství Ukrajiny nebo trvalý pobyt na Ukrajině, zejména cestovním dokladem, v případě, že jím cestující nedisponuje, i občanským průkazem, popřípadě dokladem o přechodu vnější hranice EU z Ukrajiny.

3. Nárok podle odst. 1 písm. b) se dokládá
            a) cestovním dokladem nebo
            b) hraniční průvodkou,
ve kterých je vyznačena dočasná ochrana formou víza s označením D/DO/667 nebo 668 nebo 669, záznam o udělení tohoto víza anebo razítko osvědčující udělení dočasné ochrany.

4. Bezplatná přeprava podle odst. 1 písm. b) se poskytuje po dobu pěti dní, počínaje dnem, ve kterém bylo cestujícímu vyznačeno vízum, záznam nebo razítko dle odst. 3.
     
5. Bezplatná přeprava se poskytuje též cestujícím mladším 18 let, které osoba podle odst. 1 doprovází.

Біженці, які прибули до Чеської республіки через російську агресію в Україні, мають у міжнародних поїздах безкоштовний проїзд. Іншими потягами також можна користуватися безкоштовно протягом 5 днів після отримання підтвердження тимчасового захисту. Це випливає з оцінки цін, яку видає Міністерство фінансів за погодженням з Міністерством транспорту, Міністерством внутрішніх справ та залізничними перевізниками. Цінова оцінка діє з 1 квітня 2022 року.

«Мета безкоштовного перевезення людей, які тікають з України, у потягах усіх залізничних перевізників Чеської республіки – полегшити їх життєву ситуацію у той час, коли вони з різних причин були змушені покинути свої домівки. З іншого боку, необхідно внести певні правила в транспорті, тому що громадянам української національності, які тривалий час проживають у Чехії, їздити безкоштовно чеською залізницею немає жодних підстав, а нинішня ситуація прямо їх не торкається», – каже Міністр транспорту Мартін Купка. 

Міра безкоштовного проїзду для біженців з України обмежується залізничним транспортом через його більшу спроможність перевозити великі групи пасажирів та загальне покриття держави. У зв’язку з вторгненням Росії в Україну біженці з України безкоштовно перевозяться в поїздах 2-го класу, що перетинають державний кордон, і це надається протягом п’яти днів з моменту отримання документів тимчасового захисту і на інших маршрутах Чеської республіки.

Право на перевезення в міжнародних поїздах підтверджується документом, який засвідчує громадянство України або постійне місце проживання в Україні, зокрема закордонним паспортом; у випадку, якщо його у пасажира немає, також і посвідченням особи або документом, що підтверджує перетин зовнішнього кордону ЄС з України. 

Право на перевезення у внутрішніх поїздах підтверджується закордонним паспортом або прикордонним документом із зазначенням тимчасового захисту у вигляді візи, записом про надання такої візи або штампом, що засвідчує надання тимчасової охорони. Також надається безкоштовний проїзд для супроводжуваних пасажирів віком до 18 років.

Очікується, що цей безкоштовний проїзд буде забезпечено під час оголошеного надзвичайного стану. Фінансова компенсація за цим накладеним зобов’язанням відбуватиметься так само, як і для інших безкоштовних проїздів, встановлених державою, як правило, для дітей віком до 6 років, тобто, звичайний тариф буде оплачуватися перевізнику на підставі виданих квитків за нульовою ціною, однак максимально до ціни Системи OneTicket, яка вказана в чинному прайс-листі. 

Посилання на умови надання безоплатного транспорту, оголошені в Наказі Міністерства фінансів № 03/2022:

Умови застосування безкоштовного транспорту для осіб, які виїхали з України у зв'язку з триваючим військовим вторгненням Російської Федерації в Україну 

1. Безкоштовно перевозяться 2-м класом 
а) особи у поїздах, що перетинають державний кордон, 
b) особи, яким Чеська Республіка надала тимчасовий захист, у всіх поїздах на території Чеської республіки. 

2. Право, зазначене у пункті 1 (а) (а) підтверджується документом про громадянство України або про постійне місце проживання в Україні, зокрема закордонним паспортом, у випадку, якщо його у пасажира немає, також і посвідченням особи або документом, що підтверджує перетин зовнішнього кордону ЄС з України. 

3. Право згідно з пунктом 1 б) підтверджується 
(а) закордонним паспортом або 
б) прикордонним документом, в якому вказаний тимчасовий захист у вигляді візи з  позначенням D/DO/667 або 668, або 669, запис про видачу цієї візи або штамп, що засвідчує надання тимчасового захисту. 

4. Безкоштовне перевезення, згідно п. 1 b) надається протягом п'яти днів з дати видачі пасажиру візи, запису або штампа згідно з п. 3. 

5. Безкоштовне перевезення також надається пасажирам віком до 18 років, які супроводжуються особою, зазначеною в п. 1.
 
Zpět na výpis článků