Inovativní dopravní projekty se můžou hlásit do soutěže, připraveno je pro ně 495 milionů

Inovativní dopravní projekty se můžou hlásit do soutěže, připraveno je pro ně 495 milionů
6.4.2022Tiskové zprávy

Technologická agentura České republiky společně s Ministerstvem dopravy vyhlásila 6. dubna 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – Program DOPRAVA 2020+.

Inovativní dopravní projekty se můžou hlásit do soutěže, připraveno je pro ně 495 milionů
Podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti dopravy je jednou z priorit resortu. Cílem programu je dát šanci nápadům, které směřují k výsledkům využitelným v praxi a mají aplikační potenciál. Především se jedná o zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti, a také o návrhy odrážející potřeby společnosti.
 
Kromě projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu či dopravní prostředky se řešená témata týkají také systémového přístupu k dopravě, rozvoje automatizace a digitalizace nebo využití družicových dat.
 
Předpokládaná částka vyhrazená na tuto soutěž je 495 milionů korun, maximální možná podpora projektu do výše padesáti milionů korun při maximálně osmdesátiprocentní intenzitě podpory zůstává zachována. Soutěžní lhůta začíná 7. dubna 2022 v 9:00 hodin a končí 1. června 2022. Podrobné informace k podání návrhu projektu včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete na stránkách Technologické agentury.

Uskuteční se i on-line seminář

25. dubna 2022 se uskuteční on-line informační seminář k této výzvě, který spolupořádá Ministerstvo dopravy a Technologická agentura. Podrobnější informace k semináři bude publikována na webu Technologické agentury.
 
V případě zájmu o aplikační garantství Ministerstva dopravy k návrhu projektu posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu Doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 2. května 2022. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektů, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany resortu dopravy.
 
Podrobnější informace k aplikačním garancím naleznete na stránkách Technologické agentury, případně se můžete obrátit také na Doprava2020@mdcr.cz. 
Zpět na výpis článků