Časově omezená závaznost nabídky Arrivy pustila do hry České dráhy

Časově omezená závaznost nabídky Arrivy pustila do hry České dráhy
25.9.2014Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy posuzovalo nabídky dopravců Arriva a České dráhy na provozování rychlíků mezi Plzní a Mostem. Poté, co jeden z uchazečů nabídl kratší lhůtu trvání nabídky, bude úřad dále vyjednávat pouze s druhým uchazečem.

Dne 3. září 2014 obdržel úřad závazné nabídky na provozování vlaků linky R 16 Plzeň – Most. Ve výzvě určené dopravcům, která předcházela podáním závazných nabídek, byl ze strany ministerstva dopravy stanoven požadavek, aby byla nabídka vázaná po dobu sedmdesáti dnů. Důvodem jsou lhůty podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Smlouvu s dopravcem nelze uzavřít dříve než po dvou měsících od zveřejnění záměru o uzavření smlouvy.

Společnost Arriva Vlaky stanovila závaznost své nabídky pouze do 30. září, smlouvu však lze podepsat nejdříve 3. listopadu. Vzhledem k tomu, že počátkem listopadu nebude návrh již závazný, společnost nesplnila podmínku, o které byla ve výzvě informována. Aby nenastaly komplikace při zajištění dopravní obslužnosti, bude úřad vyjednávat s dopravcem České dráhy, který svou závaznost nabídky stanovil na požadovaných 70 dní. Jízdní řád pro rok 2015 vstupuje v platnost již v polovině prosince tohoto roku.

 

Doplnění

K námi zaslané tiskové zprávě "Časově omezená závaznost nabídky Arrivy pustila do hry České dráhy" si dovolujeme zaslat doplňující informaci, a to v reakci na vyjádření generálního ředitele Arrivy v ČR pana Daniela Adamky:

MD v zaslaných informacích (jak pro společnost Arriva Vlaky, tak pro České dráhy) výslovně uvedlo požadavek na závazek dopravce, že bude nejméně po dobu 70 dnů vázán svou nabídkou. Důvodem je skutečnost, že úřad může podle právních předpisů uzavřít smlouvu o veřejných službách s dopravcem až po uplynutí dvou měsíců ode dne, kdy bylo na úřední desce takové oznámení zveřejněno (to se stalo ihned po otevření obálek, tedy 10. září 2014). Tento zákonný požadavek nemůže MD pominout. Pokud Arriva podala nabídku se zkrácenou závazností, nemohla důvodně počítat s tím, že MD poruší právní předpisy a uzavře s ní smlouvu v době zkrácené závaznosti nabídky.

Zpět na výpis článků