Častější nehody vodáků, příčinou je podcenění zásad bezpečnosti na vodě

Častější nehody vodáků, příčinou je podcenění zásad bezpečnosti na vodě
20.8.2020Média a tiskové zprávy

Plavba za zvýšeného vodního stavu, přecenění síly při splouvání jezu nebo absence záchranných vest. To jsou podle Státní plavební správy hlavní příčiny letošních plavebních nehod. K bezpečnému koupání, splouvání řek nebo plavbě je nutné držet se základních 10 zásad plavebního provozu.

Častější nehody vodáků, příčinou je podcenění zásad bezpečnosti na vodě
„Státní plavební správa letos eviduje 21 nehod a 4 velké plavební nehody, z čehož tři skončily utonutím. Oproti předchozím rokům vodáci riskovali při vyšších hladinách řek, přecenili svoje síly při splouvání jezu, nepoužívali záchranné vesty a na vině je také alkohol,“ říká ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.

Od začátku dubna plavební správa zkontrolovala na sledovaných vodních cestách 621 plavidel a odhalila 108 přestupků, z toho alkohol v devíti případech. Nejčastějšími nedostatky byly neplatné lodní osvědčení, nerespektování plavebního značení a vady v poznávacích znacích plavidla.

Plavební správa také registruje meziroční nárůst nově zapsaných plavidel o 555 lodí, celkem je v rejstříku malých plavidel zhruba 19 300 lodí. Od začátku roku bylo vydáno cca 1700 průkazů způsobilosti novým držitelům. Roste také zájem o elektronické podání, kterého během půlroku provozu využilo 40 % žadatelů.

Bezpečnostní doporučení na řekách a vodních plochách

V rámci prevence Ministerstvo dopravy spolu se Státní plavební správou upozorňuje na základní pravidla, kterými se mají řídit vodáci stejně jako plavci a vůdci malých plavidel. K dispozici jsou také minipořady o bezpečnosti plavebního provozu. 

„Všichni lidé na vodě i u vody musí být vědomi toho, že zde platí určitá pravidla, jejichž dodržování je podmínkou bezpečnosti. Zároveň jde o vzájemnou toleranci, bez které se k vodě jednoduše nevejdeme.“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Pět pravidel pro koupající a vodáky:

  1. Koupejte se bezpečně – přednostně využívejte žlutými bójemi vymezené prostory pro koupání a koupejte se především v místech s menším provozem nákladních, osobních lodí nebo sportovních a rekreačních plavidel
  2.  Dodržujte bezpečnou vzdálenost – 3 metry od malých a bezmotorových lodí, 10 metrů od malých s lodí, 50 metrů od velkých - pokud se blíží loď, držte se co nejdále od ní, případně na ní mávejte – respektujte 
  3. Respektujte zákaz koupání – v blízkosti přístavišť, na trasách přívozů, ve vymezených plochách pro vodní lyžaře a skútry, ve vjezdech do přístavů a přítoků, v blízkosti mostů, v plavebních komorách
  4. Pravidla plavebního provozu platí pro všechny – malé lodě nebo i paddleboardy musejí dodržovat pravidla jako nekřižovat dráhu velkých lodí, plachetnice plující pod plachtami mají přednost, plavce je nutné obeplouvat alespoň v třímetrové vzdálenosti
  5. Pozor na alkohol – koupání pod větším vlivem alkoholu nebo řízení lodě pod jeho vlivem je častou příčinou nehod a utonutí na vodě, v kombinaci s vysokými teplotami může alkohol plavce velmi omezit a vodák nemusí zvládnout sjet bezpečně jez

Pět pravidel u vůdců malých plavidel:

  1. Než vyplujete, zkontrolujte loď a doklady - před plavbou je nutné zkontrolovat lodní osvědčení a platnost průkazu, stejně jako poznávací znaky – bez schválené technické způsobilosti hrozí pokuta příkazem na místě do 5 000,- Kč, nebo v přestupkovém řízení provozovateli plavidla do 5 00 000,- Kč. Za chybějící či vadné poznávací znaky hrozí pokuta 5 000,- příkazem na místě, nebo v přestupkovém řízení do 100 000,- Kč.
  2. Sledujte plavební znaky – nerespektování plavebního značení je třetí nejčastější přestupek, plavební znaky chrání účastníky plavebního provozu 
  3. Omezujte rychlost – respektuj snížení rychlosti na 10 km/h – na menších tocích do 25 m od břehu, na velkých 50 m od břehu.
  4. Nedělejte zbytečně vlny – pokud vplouváš do míst, kde je velký provoz, koupající se, menší plavidla nebo paddleboardy, sniž rychlost, buď ohleduplný k ostatním účastníkům plavebního provozu.
  5. Na vodu bez alkoholu - vůdce malého plavidla je jako řidič v autě, proto by nikdy neměl při vedení lodi pít alkohol.
Pozn.:
Zajímavou novinkou letošního léta je mobilní aplikace Státní plavební správy „LAVDIS mobile“, která obsahuje aktuální plavební mapy a důležité informace k plavbě. Věříme, že ji vůdci malých plavidel ocení. 

 
Zpět na výpis článků